Foreningen for bedsteforældre og øvrig familie til anbragte børn

 

Se mere på:


www.bedsteforeningen.dk (Hvor man også kan ansøge om medlemskab.)

 

Eller på Facebook:
”Foreningen for bedsteforældre og øvrig familie til anbragte børn”:
www.facebook.com/bedsteforeningen

 

Foreningen kan kontaktes telefonisk i tidsrummet tirsdag fra 18-19 samt torsdag fra 12-13 på tlf. 5011 0362.

 

Det vil være forskellige medlemmer fra foreningens bestyrelse, som besvarer telefonopkald. Medlemmer af bestyrelsen samt oplysning om kontingent fremgår af foreningens hjemmeside.

 

Aktivt Ældreliv