Er du træmand? frivillig til Richtsens Plejecenter

Richtsens Plejecenter har lige skrevet følgende:

Vi har et træværkssted, hvor en frivillig har lavet forskellige ting for vores vennekreds. Den frivillige har desuden holdt "slyngelstue" hver fredag for vores mandlige beboere. Den frivillige er desværre ikke i stand til at fortsætte pga alder og helbred, så vi søger en ny der har lyst til at overtage dette.?

Er du den der har lyst til at give en hånd med her ? Henvendelse til os på Frivilligcentret.

Aktivt Ældreliv