Orienteringsbrev til bestyrelsen august 2016

 

Orienteringsbrev til bestyrelsesmødet d. 9. august kl. 19.00 på Østergade 63B, 6270 Tønder

 

 

Så er vi i gang igen – efter en succesfuld jubilæumsfest d. 1. juli og en tiltrængt sommerferie.

 

 

Jeg har fået Lis i en 4 ugers praktik ved hjælp af Lotte Leth Sørensen og vi har således gode vilkår for, at komme lige for, før huset for alvor igen syder af liv.

 

 

Rengøringskonen har været sygemeldt i et par måneder før ferien, men er heldigvis rask igen og starter op på tirsdag. Selv om vi har haft rengøringsvikar på i 4 timer ugentligt i juni måned, så bærer huset præg af den manglende, grundige vedligeholdelse. Men tak til Sanne, som trådte til, da vi havde allermest brug for detJ.

 

 

Både Birthe Jørgensen (flex) og Merzuk (arbejdsprøvning) er i fuld gang igen, så oprydning, klargøring og hygge om huset og dets ånd er klar til en ny sæson.

 

 

Som vi drøftede før sommerferien, vil vi prøve at sætte punkter på de kommende dagsordener, som sikrer debat om Frivilligcentrets virke, udvikling og fremtid. Det kunne være punkter som f.,eks.:

-          Kompetencer i bestyrelsen / mangfoldighed

-          Hvordan åbner vi op for et større rekrutteringsgrundlag?

-          Frivillighedsrådets (det landsbaserede) skepsis overfor        Frivilligcentrene og FRISES plads i rådet

-          Hvad bliver / ønsker vi at blive målt på?

-          Vores primære / sekundære målgruppe

-          Hvem samarbejder vi med / arbejder vi for?

-          Hvad / hvem er vi, udover Rambølls evalueringsrapport?

Dette er blot, nogle af de punkter jeg nævnte på sidste møde. Vi kan evt. prioritere / udvide rækken på næste møde.

 

 

Ovennævnte er også relevant i forbindelse med, at Socialudvalget afholder deres kommende møde her på Medborgerhuset d. 9. august kl. 15.00. jeg har fået mulighed for at fortælle om Frivilligcentret i ca. 25 minutter. Både Birte og Lone deltager og kan evt. tænke i, hvordan i evt. kan supplere mit oplæg. Jeg sender min power point ud til jer før mødet, så i får en ide om, hvordan jeg har tænkt mig at præsentere os.

 

 

De manglende PUF midler til såvel os og mange andre Centre i landet, har også ramt FRISE og jeg anser det som styring af Frivilligcentrene. Mange Centre, har lige som os, været nødt til at afskedige medarbejder / droppe projekter og det giver sig selv, at færre hænder, betyder et mindre virkefelt – med mindre vi inddrager flere frivillige i den daglige drift – og – vil vi det? Frivilligt arbejder lever af LYST og dør af TVANG. En sætning, der kun får større betydning med tiden.

 

 

Medlemsforeninger :

Det glæder mig at se, at vi igen ser ud til at få rigtig mange medlemmer af vores Frivilligcenter. Det tikker jævnligt nye indbetalinger ind og listen rummer også i år igen helt nye foreninger. Vores kerneydelse er jo bl.a. meget andet, at hjælpe nye foreninger i gang og især i det sidste år, har det været en opgave der har fyldt meget og stadig jævnligt er i spil. Dette skaber lidt en udfordring mht. vores pjece: ”frivillige sociale organisationer og foreninger i Tønder kommune”, hvor vi er begrænset af antal sider og dermed hele tiden forsøger at skabe en opsætning der giver plads til det hele. Den nye, redigerede udgave, udkommer, traditionen tro, medio september.

 

 

Kommende aktiviteter:

Der venter en række aktiviteter i løbet af efteråret – herunder ”kaffe med Kurt”, som jeg forventer stor tilslutning til og ”Rune Strøm”, hvortil foreningerne også kun har ytret sig positivt. Sidst nævnte prøver jeg, som aftalt, at finde fondsmidler til.

 

 

Ellers er der jo endnu ikke sket så meget – men meget er i støbeskeen og den tiltagende aktivitet kan mærkes mere og mere for hver dag.

 

Jeg ser frem til vores møde – husk kalender, som Birte også har skrevet i dagsordenen.

 

 

Mange hilsner og på gensyn

Ute

Aktivt Ældreliv