Orienteringsbrev til bestyrelsen oktober 2015

 

Orienteringsbrev til bestyrelsen til mødet d. 22. okt. 2015

 

Først vil jeg gerne takke Lone, Birte og Ellen for at have deltaget i dialogmødet mellem lederne af Frivilligcentrene i Region Syddanmark og FriSe d. 29. sept. i Fredericia. Det var et rigtig godt møde med god opbakning fra alle Frivilligcentre. Lone tog referat, som jeg vedhæfter her.

 

Den store tilgang af flygtninge, har også været mærkbar her i huset. Vi har i den forbindelse lagt hus til, at en gruppe fra Flygtningehjælpen har fordelt tøj og sko en eftermiddag, som rigtig mange fik glæde af. Ligeledes har foreninger med den målgruppe trukket væsentligt mere på os i denne tid og nye samarbejdsaftaler mellem f.eks. Røde Kors og Flygtningehjælpen er undervejs. D. 8. november, står Frivilligcentret igen for landsindsamlingen i samarbejde med en lang række frivillige.

 

Generelt er Frivilligcentret en aktiv samspilspartner for såvel vores foreninger (vi har nu 65 medlemsforeninger og flere er på vej) og kommunale projekter. En række nye foreninger arbejder på at etablere lokalafdelinger her i kommunen, hvor vi er behjælpelige med såvel opstart som synliggørelse. Det er især foreninger med fokus på hjemløshed, varmestuebrugere og andre udsatte grupper. Også vores medlemsforeninger gør meget brug af os og vi mærker tydeligt, at den aktive efterårssæson med masser af aktiviteter i hele kommunen er i fuld gang. Kopimaskinen kører på højtryk og det samme gør vores PC`er med henblik på synliggørelse af foreningernes og egne tiltag. Det er dejligt og inspirerende at være en del af et aktivt og livligt hus, hvor mennesker mødes på tværs af alder, interesser og nationalitet. Det skaber en god atmosfære og ramme om spontan brobygning og ideudveksling, som igen er kimen til udviklingen af det frivillige, sociale arbejde i Tønder kommune og er også medvirkende til, at frivilligt socialt arbejde tager udgangspunkt i frivillige rammer og ikke i kommunale projekter. Udfordringen er dog, at mange statslige midler ofte kun kan ansøges af kommunerne og det bliver således her indholdet bliver defineret og skabt, for derefter i samarbejde med frivillige, at blive udført i virkeligheden. Heldigvis har vi her i kommunen et godt samarbejde med kommunen og behøver ikke at være bekymrede for ikke at blive hørt og inddraget – men vågen må vi gerne forblive ved med at væreJ.

 

Frivillig Fredag blev denne gang afholdt i Løgumkloster, hvor 161 mennesker deltog. Evalueringsmødet blev afholdt d. 8. oktober og der er kommet mange forskellige tilbagemeldinger og klart med fokus på tilfredshed. Frivilligcentret udarbejder et spørgeskema til vores foreninger med henblik på at få input til ønsker til kommende års afvikling af både frivillig fredag og evt. andre ønsker til Frivilligcentret som igangsætter af en fælles aktivitet for alle frivillige, sociale foreninger – ikke kun bestyrelserne.

 

d. 7. okt. afholdte vi samarbejdsmøde mellem FC og FR. Møderne har nu for alvor taget form og lever op til deres formål om gensidig orientering og drøftelse af frivillighed i Tønder kommune. Der deltager nu tre repræsentanter fra hhv. FC og FR + Kirsten Nissen og jeg.

 

Med udgangspunkt i indsats 2 / aktivt ældreliv, er der planlagt en temadag for besøgsvenner d. 26. okt. og spisevenner d. 10. november. Arbejdsgruppen er lige nu meget optaget af, om der også vil være økonomiske midler til fortsættelsen af vores tiltag i det kommende år. Enkelte tiltag vil evt. kunne stå alene, men mange ting er endnu ikke bæredygtige nok efter blot et års arbejde / indsats. Næste møde i arbejdsgruppen afholdes d. 30. okt. hvor vi forventer at vide mere.

 

I november / december, foregår der en lang række møder / temadage m.m. som i kan læse mere om på hjemmeside / facebook og som vi gennemgår på mødet.

 

Dette var ordene for denne gang.

På gensyn d. 22. oktober 2015

Ute

Aktivt Ældreliv