Orienteringsbrev til bestyrelsen juni 2015

 

Orienteringsbrev til bestyrelsen juni 2015

 

Så er det ved at være på tide med et nyt orienteringsbrev til jer – det sidste før sommerferien, som vi jo holder fra d. 3. juli og resten af måneden ud. Medborgerhuset har, traditionen tro, også lukket i hele juli.

 

 

D. 7. maj 2015, overtog vi de praktiske opgaver i forbindelse med driften af Medborgerhuset. Både Lis og jeg har fundet en god rytme og overblik over de opgaver der følger med. Birthe (vores kvinde i arbejdsprøvning) tager sig af blomster og lettere rengøring og får lidt hjælp af Rachel, en kvinde fra Kongo. Birthes arbejdsprøvning består af to gange 1 timer ugentligt, som ligger hver tirsdag og onsdag fra 10-11. Birthe passer godt ind i huset og er virkelig god til at holde sig selv i gang og samtidig dele sprog og kultur med Rachel.

 

 

Kultur er også på dagsorden, når vi d. 20. august udbyder ”livet mellem to kulturer” – i samarbejde med Røde Kors Tønder. En temadag fra kl. 17.00 – ca. 19.00 her hos os på Frivilligcentret. Se mere om arrangementet på vores hjemmeside og spred gerne i jeres eget netværk, da arrangementet er åbent for alle.

 

 

Da Lone og jeg d.29.04.15 deltog i en workshop i ”Mindfactory”, var det med fokus på emnet ”Økonomisk rehabilitering”. Det har foreløbig medført en kontakt til Dansk Folkehjælp, som Tønder kommune vil lønne, for at de nedsætter sig i kommunen på aftalte tider med det formål, at yde økonomisk vejledning. Rammerne hertil vil blive tænkt ind her hos os på Frivilligcentret. Vi oplever stor interesse for emner der relaterer sig til økonomisk vejledning og har i den forbindelse også lige afholdt et informationsmøde om LAFS ( landsforeningen af flex- og skånejobbere). Lige som sidst de var her, kunne vi igen glæde os over et fint fremmøde.

 

 

Samarbejdsspil: et støt voksende samspil og samarbejde med Fritid- og Kulturforvaltningen om emner der er relevante for os, har også medført en fælles gennemgang af et samarbejdsspil, som Ingerfair står bag. Både vi og Fritid / Kultur var blevet kontaktet af dem med henblik på at gennemgå spillet, som er ment som et redskab til afdækning af vores måde at tænke og handle på i samspillet med frivillige. Vi har endnu ikke evalueret på formiddagen, men det kunne måske tænkes, at vi anskaffede os spillet i fællesskab og brugte dem som et tilbud til alle vores foreninger.

 

 

Aktivt ældreliv: Udover, at både hjemmeside funktionen tager mere og bedre form og der matches flere spisevenner, er også økonomien i vores virke ved at falde på plads. Hvert kvartal sender vi en oversigt over brugt tid i forbindelse med ovenstående, som skal bruges som dokumentation i det store regnskab for det samlede projekt. Især arbejdet med at matche spiseven / spisevært, er en taknemmelig opgave som medfører mange smil og glade timer for alle og vi håber, at vi med tiden kommer længere ud med dette tilbud og får flere match i gang i hele kommunen.

 

 

Patientkurser: I morgen, tirsdag d. 23. juni, afslutter vi vores andet hold i ”lær at tackle kronisk sygdom”, som Lis og Mia har gennemført med stor succes. Endnu en dejlig opgave, som giver mennesker med mange udfordringer i dagligdagen, et pusterum og fællesskab til stor gavn for alle.

 

Pjecen ”frivillige sociale organisationer og foreninger i Tønder kommune, har været til redigering i foreningerne og den nye, trykte udgave bliver drøftet i arbejdsgruppen i eftermiddag. Herefter vil den gå i trykken og være klar til omdeling i løbet af august / september.

 

Liv i huset: projekt ”Klosteret” er nu for alvor blevet en selvstændig forening og også deres økonomi er nu trukket ud af vores konti. De holder dog stadig til her i huset og skaber et sprudlende liv især om onsdagen. Et underprojekt af Klosteret, som vi kalder ”cafe Vidåen”, et tilbud for misbrugere i tæt samarbejde med Smart Recovery, vil holde åbent hver torsdag fra 16-21 (første gang d. 20.08) – også her på Medborgerhuset. Vores to frivillige, Gert og Birgit, er ansvarlige for den del. Vores kvindegruppe er støt voksende og deres trofaste fremmøde onsdag formiddage, sætter kulør på tilværelsen. Kombinationen af frivillige, brugere, foreninger, dagplejere, kunstnere, mennesker i arbejdsprøvning, praktik………og et gammelt, rustikt hus med mange rum, sikrer at der er plads til alle og mange nye relationer bliver skabt på kryds og tværs af baggrund for og formål med deres brug af huset. Når så også elever fra sprogskolen spontant søger ly for regnen, bliver det hele krydret med lidt spontan dans, sang og musik. Nu er langt de fleste brugere dog gået på sommerferie og lokalerne står mere og mere tomme i dag- og aftentimerne.

 

 

Sommerhilsen til foreningerne og kontingent opkrævning: vi arbejder hele tiden på indhold til en sommerhilsen til vores medlemsforeninger, som vi har tænkt også skal indeholde ”den gode historie”. I den forbindelse har vi gjort brug af en frivillig til at formulere lidt tekst og fastholde det hele i gode situationsbilleder. Jeg håber, at have en skitse klar til vores møde på tirsdag.

 

 

Husk, at mødet bliver afholdt fra kl. 9.00.

På gensyn og mange hilsner

Ute

Aktivt Ældreliv