Orienteringsbrev til bestyrelsen januar 2015

Orienteringsbrev til mødet d. 13. januar kl. 18.30 her på Medborgerhuset

 

Så er den første arbejdsuge i det nye år, snart gået og vi er godt i gang med planlægningen af de kommende aktiviteter.

 

Patientuddannelsen: på mandag d. 12. januar, starter vi vores første kursus til borgere med kronisk sygdom ”lær at tackle kronisk sygdom”. Det afvikles over 6 mandage fra 10-12.30 her i huset. Mia og Lis er undervisere og jeg koordinerer og har haft indledende samtaler med deltagerne.

 

Forebyggelse og motion: projekt i samarbejde med FOF. Informationsmødet, blev afholdt her i huset d. 7. januar, hvor både aktører og et par enkelte interesserede, fik præciseret indholdet. FOF står for kurserne og vi danner rammen om det sociale element efterfølgende. Der er udarbejdet en folder, som i får på mødet. Pengene, som vi overtog fra GOK, vil her betale udgifter forbundet med ovenstående.

 

Fokus på Landsbyerne:  pengene fra Andelsvaskeriets mindefond, vil her blive anvendt i forbindelse med afholdelse af ”gå hjem møder” ude i nærmiljøerne. Jeg har sendt en række datoer ud og har allerede fået positive tilbagemeldinger fra hhv. Toftlund, Jejsing og Løgumkloster.

 

FRIG / PUF: som før nævnt, er ansøgningen om Grundfinansieringen afsendt og vi kan forvente svar på den medie januar. Udover ansøgningen, skal vi også indsende registreringsskema til såvel FRISE og Socialministeriet. Et skema, som vi har ført nøje i løbet af hele 2014 og som vi viser aktivitet her i huset. Jeg vedhæfter skemaet dette orienteringsbrev. PUF puljen, er lige som FRIG puljen, forsinket og kan ansøges med frist d. 16. januar – altså i næste uge. Hvis vi kan nå det, prøver vi at skrive en ansøgning rettet mod vores indsats overfor et stigende antal henvendelser fra borgere, der på en eller anden måde, er i klemme i systemet. Dette er også overskriften for, hvad vi kan søge til.

 

Kontor tlf. 2: blot til orientering. Frivilligcentrets hoved nr. er jo 60247300 og når jeg ikke kan tage telefonen, stiller jeg den om til Lis. Men, hun kan også kontaktes direkte på følgende nr:  60515009.

 

Generalforsamlingen: tak for jeres svar på mit spørgsmål vedr. tidspunktet for afviklingen af den. Der var bred enighed om, at vi prøver med kl. 17.00 og efterfølgende fællesspisning. Mht. forslag til vedtægtsændringer, mangler vi en konkret formulering til fremlæggelse og til den mail, der skal udsendes senest 14 dage før Generalforsamlingen. Heri skal vi også nævne evt. udefra kommende forslag.  Bjarne Pedersen (dirigent), deltager i den første del af vores møde på tirsdag.

 

Kopimaskine:  Det har bredt sig i vores medlemsskare, at vi har fået egen, god og hurtig maskine og også mellem jul og nytår, har vi kunne yde en service overfor en forening, der havde brug for trykning af programmer. Vi oplever stor taknemmelighed og tilfredshed, med denne foreningsservice og også et stigende antal medlemmer, der gør brug af den.

 

Den gode historie / pressedækning: udover fælles annoncering af data for vores foreningers generalforsamlinger ( første annonce er udkommet og næste kommer i næste uge), arbejder vi også på ”den gode historie”, hvor nogle af vores brugere her i huset, vil fortælle deres historie med fokus på, hvad vi som Frivilligcenter kan tilbyde dem. Ydermere, har jeg involveret Jydske Vestkysten i ideen ”fokus på Landsbyerne” og de vil gerne prøve at deltage i nogle af møderne. Dette vil være en fin opfølgning på artiklen, hvor Ellen og Lis modtog pengene fra Andelsvaskeriet mindefond.

 

Årshjul: hvis i har ønsker / ideer til yderligere aktivitet i det kommende halve og / eller hele år, vil det være godt at få det lagt ind i årshjulet. Hans Stavnsager, fra Center for frivilligt, socialt arbejde, har indvilliget i, at komme til Tønder og afholde et kursus i ”bestyrelsens opgaver og ansvar”. Et kursus, som jeg mener, at vi skal udbyde til både os selv og alle bestyrelser for vores medlemsforeninger. Også Frivillighedsrådet har ytret ønske om et sådant kursus.

 

På gensyn på tirsdag.

Mange hilsner

Ute

Aktivt Ældreliv