Orienteringsbrev til bestyrelsen oktober 2014

 

Orienteringsbrev oktober 2014

 

Kære bestyrelse, så er det ved at være på tide igen og jeg har samlet lidt nyt fra herfra.

 

Aktiviteter:

 • Gert Rune i samarbejde med Kræftens bekæmpelse. Super god aften, dog ikke så godt besøgt
 • Ulla Geer Jacobsen – stærk eftermiddag og meget godt besøgt.
 • 1. hjælp i Løgumkloster: det sidste af de 4 bevilligede kurser og også det hold havde en super aften'
 • Frivilligcentret hjælper med salg af ”de blindes jul”
 • Frivilligcentret fungerer som indsamlingssted ved landsindsamlingen til flygtningehjælpen d. 9. nov.
 • Aktivt ældreliv – vi får 5 timers løn hver uge, for arbejdet med hjemmesiden (fra aug. Til dec)
 • Kursus ”brugen af de sociale medier i arbejde med rekrutteringen af frivillige” – d. 29. okt. fra 16-22 her på Medborgerhuset. Kurset var meget hurtigt optaget og ser ud til at have vores medlemmers interesse. Kurset er gratis og koster heller ikke Frivilligcentret noget, andet end forplejningen.

 

Praktikant:

 • Mia Magnussen, frivillig ved ”klosteret” kommer i en 4 ugers praktik her på Centret fra mandag d. 3. nov. Mia har mange ressourcer, som vi fint kan bruge

 

Grundfinansiering:

 • Der er stadig ikke kommet ansøgningsskema fra socialministeriet og ansøgningsfristen bliver kortere og kortere. Vi har gjort de bilag klar, som vi ved skal sendes ind. Jeg har bedt Kirsten Nissen sende os kommunens medfinansierings dokument.

 

Frivilligcenter / Frivillighedsråd:

 • Vi havde samarbejdsmøde d. 21. oktober fra 14-16 her på Frivilligcentret. Det blev et godt og interessant møde.  Næste møde bliver til februar 2015.

 

Afvikling af GOK:

 • Desværre har GOK måttet dreje nøglen om og de har afholdt deres sidste møde her hos os, hvor jeg var inviteret med. Bestyrelsen bag GOK har besluttet, at vi skulle overtage deres rest penge og jeg har lovet, at vi anvender dem til fordel for patientforeningerne. Jeg har sendt mail ud mht. hvad denne aktivitet evt. kan indeholde. Frivilligcentret fik stor ros og har også i GOK haft en taknemmelig medlemsforening.

 

Foreningsservice:

 • Se hjemmesiden, hvor det tydeligt og via diagram fremgår, hvor mange der gør brug af vores ydelser.

 

Kommende datoer:

 • Stormøde i Skærbæk d. 12. nov.
 • Næste samarbejdsmøde med Frivillighedsrådet er d. 4. febr. 15
 • Bestyrelses hygge aften d. 18. nov.

 

Mere og uddybende orientering på selve mødet. 

Aktivt Ældreliv