Orienteringsbrev til bestyrelsen juni 2014

 

Orienteringsbrev til bestyrelsen, juni 2014

 

Så er det allerede igen ved at være tid til lidt nyt her fra Frivilligcentret.

 

Det har, på mange måder, været en rigtig travl måned, som jeg vil prøve at trække essensen ud af. De nærmere detaljer kan i se på vores hjemmeside under ” om os”.

Samarbejdsmøde mellem Frivillighedsrådet og Frivilligcentret d. 12. maj.

 

 

Det blev til et godt, om end lidt ustruktureret møde, hvor vi kom langt omkring. Fokus på Stormødet, Frivillig Fredag, frivillige på botilbud m.m. Selve referatet bliver gennemgået på vores bestyrelsesmøde.

 

Stormøde d. 19. maj.

Efter et indlæg fra Tove Larsen (tidligere borgmester fra Aabenraa), var der kaffe og valg til Frivillighedsrådet. Heller ikke her var det nemt at finde kandidater, men det lykkedes dog at få besat de ledige pladser.

 

Invitation til Sozialdienst Tonder – 50 års jubilæum. Afholdt lørdag d. 25. maj. Lis og Ute deltog i eftermiddags delen.

 

Invitation fra Richtens Plejecenters venners 20 års jubilæum d. 20. juni fra kl. 14.30. Lis, Ellen og Ute deltager – andre der har lyst?

 

Ekstraordinære generalforsamlinger.

Jeg har igen deltaget i en af slagsen i et forsøg på at bevare de lokale foreninger. Kommunikation og formidling er ofte årsagen til, at bestyrelserne falder fra hinanden – andre gange, er årsagen aldersbetinget og helt naturlig. Udfordringen er, at få yngre kræfter til roret og evt. også se lidt på vanebrud. Vi har mange ældre i kommunen og ”plejer” er ofte på spil.

 

Projekt ”ensomme ældre”

Frivilligcentret indgår i arbejdsgruppen med møder hver 14. dag om fredagen i Toftlund. Den del jeg deltager i, afsluttes med udgangen af juni og her skulle gruppen gerne have fundet frem til at god måde at komme i kontakt med målgruppen på og finde frem til indsatser med indhold og kvalitet. Det er vigtigt, at der er fokus på det der allerede eksisterer og evt. gøre det bedre, frem for at bruge energi på nyt. Arbejdspapirerne kan ses her på kontoret.

 

Projekt ”mens health week”.

Med meget kort varsel, blev jeg inviteret til også at indgå her. Meningen er, kort sagt, at sætte fokus på mænds sundhed. Det er en årligt tilbagevendende aktivitet, som dog først bliver markeret her i Tønder i år og foregår i uge 24. se vedhæftede program for ugen.

 

Medlemsopkrævning

Lone har bestilt nye girokort til os og vi er i gang med at formulere et nyhedsbrev til vores medlemsforeninger, som skal sendes med ud før sommerferien. Jeg sender brevet ud til jer til gennemlæsning, før vi sender det afsted.

 

Patientuddannelsen

Flere af vores frivillige / foreningsmedlemmer, har ytret ønske om at gennemgå uddannelsen med henblik på at virke som instruktører på sigt. Vi nærmer os således patientkurser i kommunen, som bliver tilbudt til alle borgere og som forhåbentligt kan hjælpe mange videre med ”lær at tackle kronisk sygdom” og ”lær at tackle angst og depression”.

 

Nye foreninger på vej

Både hjerneskadeforeningen og alzheimerforeningen er på vej ind som medlemmer af Frivilligcentrets medlemskreds. Vi er pt. i gang med at hjælpe dem med hhv. en pårørendeaften i Klosterparken og synliggørelse af deres aktiviteter lokalt.

 

Nye frivillige

Vi får dagligt henvendelser fra borgere med lyst til at være frivillig eller med behov for hjælp til noget. Lis har lavet et søjlediagram, som peger lidt på udviklingen. Mest iøjnefaldende er, at der kommer et stigende antal henvendelser fra socialpsykiatrien, sprogskolen, kompetencecentret, jobkonsulenter osv. Med udgangspunkt i nogle af deres brugere, der gerne vil være frivillig eller som ville have gavn af, at indgå i frivilligt arbejde på forskellig vis. Vi afholder således en række møder med disse brugere og får dem implementeret i relevante tilbud. Jeg gisner, at det vil være en udvikling der vil brede sig mere og mere med tiden.

 

Foreningsservice

Udover deltagelse i foreningernes møder / generalforsamlinger, trykker vi en række foldere og programmer m.m. om aftenen på Fabriksvej. Vi samler opgaverne så vidt muligt og trækker så på vores frivillige, når der skal foldes og klipses. Lokaleudlån fungerer som før, hvor foreningerne booker hos os og det er der stadig mange der benytter sig af. En anden vigtig opgave her er, at formidle viden og indsigt i udviklingen på vores område. Herunder indblik i charteret m.m. Vi prøver hele tiden at gøre vores hjemmeside så informativ som muligt og orienterer, hvor vi kan.

 

Sidst, men ikke mindst, får vi hele tiden nye henvendelser om behovet for nye tiltag, som vi kun kan løfte i det omfang en forening eller enkeltpersoner vil varetage opgaven. Kort sagt, rummer Frivilligcentret en meget bred vifte af opgaver på det sociale område og tendensen til at involvere det frivillige i løsningen af en række udfordringer på etableringen af et rummeligt medborgerskab og ….også i et vist omfang – arbejdsmarked, er stærkt stigende.

 

Generelt har vi fået et Frivilligcenter, hvor mange mennesker finder vej til og det skaber liv og glæde og medvirker til brobygning og synliggørelse af vores tilbud. Medborgerhuset rummer også aktiviteter, som skaffer os endnu flere besøgende og skaber en god stemning og atmosfære. Ikke mindst deres fredagsarrangement med fælles sang, nyder vi meget. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi husker også at arrangere aktiviteter, der udelukkende skaber hygge og velvære og som giver plads til samvær og snak.

 

Grundfinansiering

Frise har meldt ud, at ansøgningen om ovenstående først kan forventes tilgængelig efter sommerferien. En yderligere forsinkelse, som jeg ikke håber trækker udbetalingen af næste års tilskud yderligere. Der skal allerede nu skrives en påmindelse til kommunen om deres medfinansiering.

 

Socialrådgiverstuderende Lærke

Har sidste praktikdag her d. 20. juni, hvorefter hun skal forsvare den opgave hun har skrevet under hen des praktik.

Aktivt Ældreliv