Orienteringsbrev til bestyrelsen februar 2014

 

Orienteringsbrev februar 2014

 

Patientuddannelse:

Jeg har nu gennemført patientuddannelsen som instruktør og Marianne fra Selvhjælp og jeg har haft møde med Karen Skønager fra Kommunen om ”hvad nu?”.

Det er planen, at vi begge skal fungere som koordinatorer for kommende instruktører og hverve kandidater til såvel kurser og uddannelsen, for at give et bredt antal borgere i kommunen mulighed for at blive bedre til at tackle kroniske smerter og angst og depression.

 

Praktikant:

Lærke, vores socialrådgiverpraktikant, er nu begyndt og er faldet godt til. Hun skal være her i fem mdr. og planen er bl.a. at hun skal være medaktør i forhold til vores projekt for unge. Derudover har vi lavet en række aftaler med foreninger, som hun ønsker at høre mere om. Lærke vil ellers følge mig i så meget som muligt af det jeg foretager mig – men dog kun i det der svarer til en arbejdsuge på 30 timer.

 

”frivilligcharteret – hvordan kan vi bruge det lokalt?”

d. 4 marts, er jeg med Kirsten Nissen fra kommunen, inviteret til ovenstående møde, som foregår i Vejle. Det er et dagsarrangement, som i hører mere om, når jeg har været afsted.

 

Foreningsservice:

Antallet af medlemsforeninger der gør brug af, at få sat deres folder / programmer op og få det kopieret, er støt stigende. Det er en god opgave for huset og vores medlemmer er meget glade for at kunne gøre brug af bl.a. denne service. Skulle vi overveje, at bruge nogle af vores midler på, også fortsat at kunne yde denne service til en fordelagtig pris?

 

Medborgerhuset:

I sidste uge, var det meste af bestyrelsen samlet for at se på rammerne i Medborgerhuset. Vi fik et godt billede af mulighederne og blev enige om, at benytte os af dem fra senest d. 15. marts. Daglig leder af Medborgerhuset og deres bestyrelsesformand, er ovenud glade for vores beslutning og Kulturudvalget har ligeledes udtrykt deres begejstring for tanken om også at rumme Frivilligcentret.

 

Samtidig, har en lang række af vores medlemmer allerede gjort brug af lokaliteterne og melder meget positivt tilbage mht. også fremover at kunne benytte sig af lokaler der ligger så meget mere centralt.

 

Møde med Kirsten Nissen:

I uge 7, havde jeg et samarbejdsmøde med Kirsten Nissen her på Fabriksvej. Vi gennemgik nyt fra begge parter og Kirsten kunne bl.a. orientere om, at næste stormøde bliver afholdt d. 19. maj 2014. Stedet er endnu ikke kendt.

Frivillighedsrådet har inviteret mig til deres møde d. 27. marts, hvor jeg får lidt tid til orientering om FCT.

Kirsten gjorde mig ligeledes opmærksom på, at der er udkommet nye spilleregler, som jeg kopierer til jer alle til på torsdag.

 

Generalforsamlingernes tid:

Vi har før drøftet, hvorvidt jeg skal bruge tid på, at være ordstyrer / dirigent til diverse generalforsamlinger. Jeg mener stadig, at det er en rigtig god mulighed for, at komme ud til den brede medlemsskare og gøre opmærksom på vores funktion og virke.

Enkelte steder, er jeg også udelukkende inviteret, for at orientere om FCT.

 

FRISE årsmøde d. 14./15. marts i Vejle:

Da der er tilmeldingsfrist allerede d. 21. februar, vil jeg gerne hurtigst muligt have en tilbagemelding på, hvem der deltager.

 

Grundfinansiering:

Vi har nu endelig på fået tilbagemelding på, at vi har fået grundfinansiering for 2014.

Når en ny kasserer er valgt, er det vigtigt, at vi hurtigst muligt gennemgår krav vedr. afrapportering m.m. vi har fået oprettet to konti i den Jyske Sparekasse til hhv. PUF midlerne og pengene fra OAK Foundation. Dette letter dokumentationen ved slutningen af året og var i øvrigt et krav fra begge parter.

 

Ledernetværksmøde:

Fredag d. 21. februar, er jeg i Haderslev hele dagen til ledernetværksmøde. Her er et af pkt. netop afrapportering og de øgede krav herom.

Aktivt Ældreliv