Orienteringsbrev til bestyrelsen 5.11.2013

 

Orienteringsbrev oktober 2013, møde udsat til 5. november

 

Efterårets mange aktiviteter i foreningslivet, sætter sit præg på vores dagligdag her i huset. Kalenderen er pakket og der stilles krav til såvel med fleksibilitet og prioriterings evne.

 

 

Siden sidste bestyrelsesmøde, har fokus været på følgende:

 • Frivillig fredag
 • Pårørende café på plejecentre med emnet samarbejde ml. vennekreds, pårørende og ansatte
 • Etablering af vennekredse omkring bofællesskaber – herunder helt konkret Kastanjebo
 • Pakning og omdeling af pjecen ” frivillige sociale organisationer og foreninger i Tønder kommune”
 • Formidling af frivillige til såvel foreninger og hjemmeplejen
 • Samarbejdsmøde med Frivillighedsrådet
 • Oprettelsen af digital postkasse – hjælp til foreninger
 • Igangsætning af en kvinde i arbejdsprøvning (Hanne)
 • Opstart af tilbud om samtale / afklaring, med frivillig socialrådgiver (Karin Flø) se hjemmeside
 • Oplæg rundt omkring i kommunen – herunder i Skærbæk, hvor Grete og Birte deltog
 • Fondsøgning – herunder bevilling på 20.000 kr. fra den nordslesviske kvindefond, som vil blive overrakt d. 25. okt. I Aabenraa. Irene, Lis og Ute deltager. OAK ansøgningen er gået igennem første runde og vi afventer nu den endelige afgørelse på vores 1. ansøgning med en forhåndstilkendegivelse af tilskud på 450.000 kr. sidst, men ikke mindst, afventer vi svar fra sm vedr. den store ansøgning på godt 2 mill. Kr. Alle midler er søgt til realisering af projekt for ensomme unge og sindslidende.
 • Patientuddannelse. Karen Skønager, Tønder kommune, har tilbudt mig og en fra Selvhjælp Sydvest, at gennemføre patientuddannelsen ( 2x4 dage i januar), hvilket betyder, at vi herefter kan uddanne frivillige til at udføre uddannelsen af borgere med samme eller lignende lidelser.

 

Udover ovennævnte, oplever vi stor trafik i huset. Frivillige kommer forbi og nye melder sig på banen. Det betyder samtale, match og etablering af kontakt mellem forening og den interesserede frivillige.

 

 

FRISE: d. 28. nov. mødes de centerledere fra hele landet som vil, til et indledende ”træf” med charteret som emne. Dagen efter afholder FRISE en udviklingsdag med samme emne, hvor der skal drøftes, hvordan vi får charteret implementeret i de enkelte kommuner. For Selvhjælp, har mødet været afviklet d. 1. nov. Begge dage er lagt i Odense. I strategien for frivilligcentre lægges der op til en diskussion af holdninger og praksis vedrørende samarbejde med kommune, kommunal frivillighed og målgrupper. Der er, inden for de sidste år og siden udarbejdelsen af mindstregrundlaget, sket rigtig meget med frivilligcentrene og med det offentliges interesse for området. Kort sagt, så skal vi som centerledere være klædt på med kompetencer og viden, for at kunne leve op til forventninger og muligheder. Målet er en definition af fremtidens frivilligcenter.

 

Udviklingsdagen i Odense (som nævnt herover), fortæller også noget om, at vores fremtid kun delvis vil blive defineret af os selv i de enkelte kommuner. Der stilles krav om nye varer på hylderne og en mere tidsvarende måde at håndtere vores forankring og kvaliteter på.

 

 

For mig, bliver det særdeles interessant – ikke mindst fordi jeg selv har tumlet med mange tanker vedr. kulturen i det frivillige, sociale arbejde i vores kommune. (og sikkert også i andre). vores kerneydelse er på spil og det er vigtigt, at vi får en bred drøftelse af, hvordan det kommende mindstegrundlag for Frivilligcentrene på sigt kommer til at se ud, for at kunne forene forventninger og krav på en holdbar og bæredygtig måde. Dette kræver en åben og saglig debat, hvor alles holdninger og meninger kommer på bordet i rette regi. Vores beslutning om at lægge såvel ref. samt orienteringsbreve på vores hjemmeside, håber jeg fremmer denne åbenhed.

 

 

Dette var ordene for denne gang.

Vi ses på tirsdag til vores næste møde, hvor jeg selvfølgelig præciserer og går i dybden.

God weekend og på gensyn

Ute

Aktivt Ældreliv