Orienteringsbrev til bestyrelsen den 11.06.2013

 

Orienteringsbrev til bestyrelsen juni 2013

 

Tak for sidst og hermed mit lidt anderledes udformet orienteringsbrev til jer på baggrund af vores kursus med Sussi Maack.

 

Som vi aftalte, skulle jeg lave en analyse af ”råmaterialet” fra dagligdagen og herudfra opstille nogle punkter, som gør det muligt for jer, at forholde jer til en nuværende og kommende retning i vores arbejde / indsats som Frivilligcenter.

 

De tre væsentligste indsatsområder i vores dagligdag er:

  • Rekruttering og formidling af frivillige og det gode match
  • Markedsføring og synliggørelse af Frivilligcentret, lokalt, regionalt og nationalt
  • Foreningsservice

 

Rekruttering og formidling af frivillige og det gode match

-          Mange henvendelser fra befolkningen, der gerne vil gøre en frivillig indsats, resulterer i, at vi kan opfylde mange foreninger og enkelt personers ønske om at få hjælp til forskellige opgaver. Arbejdsprocessen heri består i følgende led: henvendelse fra den frivillige, samtale med henblik på behov og efterspørgsel, match.

-          Opdatering af hjemmesidens jobdatabase og fastholdelse af henvendelser til FRISES statistikskema.

-          Analyse af henvendelser fra det offentlige mht. nye, frivillige initiativer. Kan / Skal vi indgå, og i så fald, hvordan og i hvilket omfang? Herunder hører en del møder med f.eks. jobkonsulenter, bofællesskaber, hjemmeplejen m.m. Hvordan skaber vi merværdi?

-          Der tegner sig et billede af, at flere ønsker at indgå i frivilligt arbejde ved konkrete projekter og / eller 1-1 opgaver. (tovholderen)

-          Arbejde med arbejdsopgaver der opfylder behovet for samfundsrelaterede opgaver, så som f.eks. oplæring i IT m.m. Her har vi brug for kernefrivillige der ønsker at yde en længere varende indsats.

 

Markedsføring og synliggørelse af Frivilligcentret, lokalt, regionalt og nationalt:

-          Opdatering og vedligehold af hjemmeside generelt

-          Tænke partnerskaber /sponsorer med ind i projekter og dagligdag

-          Deltagelse i temadage / workshops og møder med relevant indhold og med plads til oplysning om FCT (herunder også CFSA og FRISE samarbejde)

-          Frivillig fredag, Frivilligmesse, Forårsmesse, stormøder

-          Nyhedsbreve og opsøgende arbejde i forhold til nye foreninger / ikke medlemmer / den menige befolkning

 

Foreningsservice:

-          Udarbejdelse og trykning af foreningernes PR materiale

-          Dirigentfunktion i forbindelse med generalforsamling – sikrer samtidig kontakten til den store gruppe medlemmer

-          Synliggørelse af foreningernes egen hjemmeside på vores hjemmeside og fælles annoncering

-          Hjælp til fundraising og igangsætning af aktiviteter i de forskellige foreninger – eksisterende og nye.

-          Formidling af relevant viden ud til medlemsskaren.

 

Som Sussi var ind på, er frivilligheden ved at gå tilbage til, at det ofte handler om en til en frivillighed og også i høj grad med afsæt i offentlige tiltag. Vi står således jævnligt i den situation, hvor frivillighedsbegrebet er til debat og afklaring. Hvor langt kan / vil vi indgå i en opgave og hvornår er der tale om en opgave, som det offentlige er ansvarlig for. Grænserne rykker sig hele tiden og der bruges en del tid på at følge med i og lade os inspirere af andre FC `ers måde at arbejde på.

 

Vores penge går pt. meget til kontorhold og til annoncering. Er der tiltag i fremtiden, som vi skal afsætte penge til og i så fald, hvilke?

 

Dette var så mit forsøg på et lidt anderledes orienteringsbrev, som jeg gerne vil have en tilbagemelding på til det kommende møde.

 

Jeg regner med, at vi i fællesskab ser på udbyttet fra vores timer med Sussi Maack og tilrettelægger det kommende arbejde med det mål, at få skabt en årsplanlægning og en vision…

 

Rigtig god weekend og på gensyn d. 11. juni kl. 18.30 her på Fabriksvej.

Ute

Aktivt Ældreliv