Orienteringsbrev til bestyrelsen september 2013

 

Nyt fra centerleder d. 2. sept. 2013

 

 • Vi er blevet kontaktet af en kvinde fra Vejle Røde Kors, mht. at udbyde gratis 1. hjælps kurser. Hun skriver en ansøgning til Tryg fonden og vi får svar på den i starten af det nye år. Herefter kan kurserne udbydes til vores medlemsforeninger. (hvis hun får pengene)
 • Jeg har deltaget i det 1. kursus af en række på 5. kommer jeg nærmere ind på under pkt. 6
 • Frivillig fredag nærmer sig og vi har møde igen på torsdag. Det sidste før afviklingen. Rammerne og invitationen til sundhedspersonalet er på plads og en pressemeddelelse er på vej. Marimba orkestret fra Flensborg spiller kl. 16.30. spred endelig …..de er en stor oplevelse. Se hjemmeside.
 • Fælles annoncering. Det er ved at være på tide at tænke i at udbyde denne service igen og jeg sender en mail rundt til vores medlemmer mht. datoer. Og vi skal fastlægge vores!
 • Bestilling af bog: sådan skriver man frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker”. Bogen koster knap 200 kr. og vil være et godt redskab til vores kursus i oktober. Kombineret med den viden jeg fik med ved det første kursus.
 • Ansøgning til sm – social og integrationsministeriet. Den er sendt og vi har søgt om et tre årigt projekt for sindslidende med inklusion som fokus område. Vi har set på evt. lokaler i Østergade. Den gl. restaurant Brasil, som kunne danne en fin og central ramme om projektet. Ansøgningsfristen er i dag og vi kan forvente svar i okt. / nov. puljemidlerne er udloddet fra 1. nov. 2013.
 • OAK fonden har jeg også været i mail kontakt med og vi vente dagligt på tilbagemelding. Esther Nielsen anbefalede os at droppe ansøgning om bus og i stedet søge om flere midler til værestedet for ensomme unge.
 • Per Sang: vi har gjort alt klar til at kunne sende vores ordre på paraplyer, veste til frivillig fredag og usb armbånd. Vi afventer svar fra Trygfonden mht. vestene, hvor der (ved en bevilling) kommer til at stå ”hånd i hånd med frivilligt arbejde – støttet af Tryg fonden”. Per skal blot bruge 14 dage til produktion og vi har det hele klar til frivillig fredag. Herefter vil vi kontakte Digeposten med henblik på en annonce med den Jyske Sparekasse, som har støttet os med pengene til usb armbåndene.
 • Ledernetværksmøde i Kolding d. 20. august. god gennemgang af charteret med Casper Danø og drøftelse af fælles fodslaw i forhold til, hvordan vi ønsker samarbejdet med det offentlige. Da alle kommuner arbejder meget forskelligt, er det vigtigt, at der udarbejdes nogle highlines i den sammenhæng. Charteret kan i læse på vores hjemmeside.
 • Årsmødet i Frise er erstattet af en temadag for Selvhjælp og en for Frivilligcentrene. Se nyhedsbrev fra Frise. Se også invitation til regionsmøde for bestyrelsesansatte. Begge dele deles ud på mødet.
 • Jeg har haft møde med en kvinde fra Brøns, som er socialrådgiver studerende og har tilbudt sin hjælp som bisidder mm. Hun vil blive tilknyttet FCT med en ugentlig dag, hvor alle kan henvende sig med juridiske spørgsmål. Det har vist sig at være et stort behov for mange og jeg ser frem til et at få startet et godt tilbud som igen udvider vores pind: ”foreningsservice”. Hun vil udbyde sin hjælp i de 4 største byer i kommunen og i kan se mere, når det er faldet på plads, på vores hjemmeside.
 • Lis og jeg har afholdt et møde med Burgwald køreskole mht. evt. lån / leje af hans lokaler om aftenen. Vi er dog endnu ikke kommet frem til en endelig samarbejdsaftale og jeg tænker, at vi må afvente muligheden for at leje os ind i ”Brasil”.
 • Digital postkasse. Der er kommet et krav om, at alle med et CVR nr. skal oprette en digital postkasse. Dette sætter vi os ind i og afventer CFSA`s udspil til en ”brugsvejledning”. Ligeledes sætter vi Lars på opgaven, så han også kender til oprettelsen af en sådan postkasse.
 • Gigtforeningen har afholdt en temadag her hos os d. 21. august med et fint fremmøde. De er nu også at finde på vores medlemsliste.
 • Hjemmeplejen (2 grupper) har taget kontakt til os med henblik på samarbejde. Meget positive møder, hvor inddragelsen af frivillige dog endnu ikke er klart defineret.
 • D. 10. okt. Afholder arbejdsskadeforeningen en temadag, hvor jeg indleder aftenen med nyt fra FCT. Nogen der vil med?
 • Pjecen: Frivillige sociale organisationer og foreninger er nu redigeret og udkommer i en ny udgave snarest og senest til Frivillig Fredag. Der vil igen blive afholdt en ”fordelings formiddag” her hos os på Centret .
 • IT kursus på Rømø. Tre gange i oktober. Jeg tager kontakt til Christa Specht, som før har hjulpet os og hører om hun evt. vil hjælpe til her også. Hun har sommerhus på Rømø og dermed ikke langt at køre.
 • Ute og Lis deltager i Center Royals jubilæums fest i morgen d. 3. sept.

 

Overordnet set , får vi næsten dagligt henvendelser fra såvel offentligheden og vores medlemsforeninger med henblik på deltagelse og /eller hjælp til afvikling af møder, konferencer og temadage.

 

Der er udarbejdet et registreringsskema fra Frise, hvor alle vores henvendelser og kontakter skal fastholdes og registreres. Det skal indsendes til Frise i slutningen af året og her får i ligeledes en kopi til gennemsyn. Det vil give et godt billede af, i hvilket omfang vi bruger tid på de forskellige opgaver.

 

Samfundsmæssigt, sker der en forskydning af definitionen af såvel Frivilligcentrene og frivilligt arbejde generelt og det er således også emnet til temadagen i slutningen af november. Hvor det præcist bærer os hen, er svært at spå om, men jeg ser en udvikling være på vej, der i høj grad handler om uorganiserede frivillige i ad hoc opgaver i en afgrænset periode. Bestyrelsesarbejdet er ikke så attraktivt mere og en evt. nedlæggelse af foreningen som ramme for frivilligt arbejde, vil Frivilligcentrene stå med store og nye udfordringer. Jeg håber, at i er flere der ønsker at deltage i regionsmødet i Fredericia, som også byder på ny viden og inspiration på dette område.

 

Vi ses.

Mange hilsner

Ute

Aktivt Ældreliv