Orienteringsbrev til bestyrelsen juni 2017

 

Tønder d. 28. marts 2017

 

Orienteringsmail til bestyrelsesmødet d. 20. juni 2017

 

Projekt Foreningsudvikling: vores 1. møde med Ronni Rix, resulterede i et ekstra møde med bestyrelsen vedr. bestyrelsens kompetencer og interesser. Her har jeg udarbejdet et afkrydsningsskema, som de fleste af jer har besvaret. Tak for det. Det bliver spændende at sammenholde besvarelserne med henblik på uddelegering af forskellige opgaver. Birte og Lone har allerede meldt sig på banen og repræsenterer Frivilligcentret i bl.a. pjecemøde og LEV projekt.

 

Diverse møder: der har været afholdt en række samarbejdsmøder siden vores sidste møde i april. Herunder samarbejdsmøder med Laura Stubkjær (Selvhjælp Sydvest), Inga Benzon, Karen Skønager, Kirsten Nissen og jeg. Hensigten med møderne er afklaring på indsatsområder og kerneydelser. Næste møde bliver afholdt i september.

 

Aktivt ældreliv har haft afholdt et møde siden, hvor også indsatsen mht. spisevenner blev drøftet. Jeg har afrapporteret koordinatortimer for det 1. halve år og alle spisevenner bliver indkaldt til et opsamlingsmøde d. 29. juni 2017. Vi leder stadig efter kræfter der vil overtage opgaven.

 

Ledernetværk – blev sidst afholdt i Vejle. Der var en del mandefald, men vi havde et godt møde, hvor vi gik i dybden med, hvad vi kan gøre for at fremme erfaringsudveksling via de sociale medier / nettet. Heraf kom oprettelsen af Google drev, hvor jeg er i gang med at flytte alle mine dokumenter ind, så i altid kan se dem og hvor vi er sikker på, at vi altid kan komme ind til dem.

 

Projekt frivillig, deltog igen i vores møde og kom med gode indspark på unge fronten. My, region Syddanmarks konsulent, kommer igen til Tønder i september, hvor vi afvikler en større event på gymnasie og handelsskole.

 

Frivillig Fredag – er på plads og kører efter en struktureret plan????

 

Projekt Nørremarksvej: jeg har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen vedr. nuværende og kommende aktiviteter og næste projekt er afholdelsen af en sommerfest. Vi har sat økonomien, projekter og ansvarsfordeling i klare rammer. Der er nu brugt 5000 kr. af de 20.000 kr. projektet har fået bevilget.

 

LEV projekt: Jeg har deltaget i et par møder vedr. søsætning af et projekt for ældre udviklingshæmmede med Handicap Tønder og andre aktører. Målet er, at finde frivillige som ønsker at etablere gavnlige venskaber med udviklingshæmmede i eget hjem. Birte overtager roller her fra august. LEV var også initiativtager til opstart af unge / vennekreds omkring den yngre del af målgruppen siden sommer 2016, hvor jeg ligeledes deltog og fik god støtte fra en projektansat i LEV.

 

Kommende aktiviteter / arrangementer:

Vores efterårsarrangement med Chris MacDonald, er nu fastlagt til d. 30. november 2017 kl. 19.00. Kræftens bekæmpelse er aktiv samspils partner og jeg har opfordret andre patientforeninger til også at medvirke / betale for arrangementet. Jeg booster det i min sommerhilsen til foreningerne i den kommende uge og gentager succesen med forhåndstilkendegivelse af deltagelse. Hvis bare to-tre foreninger medvirker som arrangører, holder vi det prismæssigt på det vi plejer og sikrer os i øvrigt en bredere deltager skare.

 

Den gode historie – jeg kom ikke så langt som planlagt, men har dog et par historier i hus. Opfordrer, også i min sommerhilsen, foreninger til at melde ind og rykker udgivelsen af ”bogen” til efteråret. Måske i forbindelse med frivillig fredag.

 

Lederuddannelse: jeg har tilmeldt mig, som planlagt og holder jeg ajour mht. behov for hjælp til telefon- og kontorpasning.

 

Efterårsmesse d. 13. september 2017: også her har der været afholdt en række møder mht. afdækning af, hvad der findes af hjælpemidler / projekter for målgruppen. Messen skal vise en række tilbud og initiativer for alle borgere i Tønder kommune. Vi må drøfte dagen på vores møde med henblik på vores deltagelse og omfanget heraf.

 

Dagens gang på kontoret:

Monika, en kvinde i arbejdsprøvning, har nu været hos mig to gange ugentligt á 1 time og har vist sig at kunne håndtere vores hjemmeside. En kæmpe hjælp.

Vera, en frivillig, er i fuld gang med oprydningsprocessen – også ca. to gange ugentligt. Det skaber overblik og struktur.

Goranka – regionskonsulent fra Frivillignet – er også med jævne mellemrum på kontoret og får indsatsen på flygtninge / integrationsområdet lidt tættere på.

 

Ellers bærer huset efterhånden præg af sommerferie. Mange foreninger har lukket ned og antallet af brugere er støt faldende – det giver arbejdsro til de mere koncentrationskrævende opgaver. Vi bøvler en del med vores netforbindelse, hvilket ikke just har fremmet fuldendelsen af diverse opgaver, men besøget af teknikker i dag har muligvis løst dette ????.

 

FRISE:

  • - Mangler penge. I hvert fald stiger det årlige kontingent markant og der arbejdes med salg af ”feeds” vedr. frivilligjob.dk til kommunerne. En løsning som de færreste kommer i hus med. I praksis betyder det, at vi som Frivilligcentre ikke kan gøre brug af frivilligjob.dk som vi plejer, men er mere eller mindre afhængig af, at kommunerne køber løsningen for mange penge. Jeg tvivler på, at Tønder kommune vil betale de penge det koster og har valgt at udsætte den forhandling til efteråret.
  • - De nye tildelingskriterier er nu godkendt og vil træde i kraft i 2018. vi er blevet opfordret til at sende vores vedtægter til Frise med henblik på at få dem gennemset for evt. mangler. Det har jeg gjort og ser frem til at høre, om vores vedtægter er ok, så vi undgår yderligere rettelser / ændringer.

 

Foreningsservice:

opgaverne i forbindelse med at servicere vores foreninger, er stadig støt voksende og det er glædeligt. Jeg har således igen en lang række kopieringsopgaver, har oprettet hjemmeside for Rosenvængets venner, fungeret som dirigent ved 22 foreninger, været behjælpelig med planlægning af sommerudflugter og opdaterer hjemmeside med foreningernes nye initiativer, samt den gode historie. Flere foreninger har rettet henvendelse vedr. ideer og kontakter til diverse oplægsholdere og hjælp til rekruttering af frivillige. I langt de fleste tilfælde er det lykkes mig, at finde de rette hænder. Jeg får også flere og flere henvendelser fra foreninger der ønsker samarbejde vedr. afvikling af forskellige arrangementer og ønske om info om vores virke. Her giver det rigtig god mening at fungere som paraplyorganistation og dele ud af viden og erfaring.

Aktivt Ældreliv