Orienteringsbrev til bestyrelsen januar 2019

 

 

 

Orienteringsmail til vores bestyrelsesmøde d. 5.2.2019 kl 10.00

 

Så er det ”rullende Frivilligcenter” tid igen og jeg har haft en aktiv og indholdsrig dag i Skærbæk i dag. Bl.a. med en god og inspirerende samtale med Selvhjælp Sydvest.

I de mere stille timer, har jeg haft telefonsamtaler med en lang række af vores foreninger og andre relevante aktører mht. rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Udfaldet af disse samtaler, jeg er ganske godt tilfreds med. Det ser ud til, at vi kommer til at kunne præsentere både foreningsmedlemmer og eksterne samarbejdspartnere til vores generalforsamling og dermed få dækket de ledige pladser ind.

 

Nørremarksvejprojektet: lakker nu mod ende og vi har, netop i dag, hævet deres sidste penge på kontoen og kan således slette deres plads på vores regnskab / budget. Jeg har anbefalet dem, at stifte egen forening, hvis projektet fortsætter i nye hænder og evt. får flere midler til rådighed.

 

LEV: Karen Ralph, startede (for snart længe siden) ”best buddies” i LEV regi og blev afløst af Turid Christensen, som følge af barselsorlov. Turid fortsatte i LEV regi med ”LEV-venner” – mere rettet mod voksne udviklingshæmmede. Da så Turid blev gravid og gik på barsel, kom Karen tilbage for en stund og bliver nu igen afløst af Turid. J LEV projekterne er gode og bærer frugt, men jeg prøver at finde en anden aktør til at sidde i møderne, da de bliver for tidskrævende på sigt.

 

Spisevenner: Tidligere journalist ved Jydske Vestkysten og nuværende ansat, som kommunikationsmedarbejder i Tønder kommunen, har efterlyst et par spisevenner med henblik på en artikel om projektet. Det er nu lykkes mig at finde et makker par i Skærbæk, som gerne stiller op, så i vil snarest kunne finde en artikel om, hvordan det er at være spiseven i Tønder kommune. Vi har gjort et forsøgt med at udvide projektet med et ”sideben”, hvor vi inviterer unge og ældre til fællesspisninger – foreløbig 4 gange årligt. En tanke, der blev født i fælleskøkkenet og siden hen er blevet bearbejdet af dem, Tønder kommune, Rema 1000, EUC Syd og os. Også her, forsøger jeg at finde en forening, der kunne synes det var interessant, at løfte opgaven i eget regi.

 

Integration: Fra, at vi, for et par år siden, oplevede et boom af henvendelser fra forskellige nationaliteter, til at vi oplevede, at de fleste asylansøgere og flygtninge, var blevet anvist til mere varige boligforhold, oplever vi nu igen, en stigning af henvendelser der vedrører integration. Vi har i den forbindelse et tæt samarbejde med Røde Kors / netværksfamilier og Marianne Mulvad, som pt. står for integration af især syriske kvinder. Opgaven vedrører mere enkeltpersoner og det giver god menig for os, at formidle disse mennesker videre i vores verden og informere om de muligheder der ligger i det frivillige felt. Også sprogskolen har været aktivt opsøgende vedr. især enkeltpersoner, der ikke kun ønsker forbedrede sprogkundskaber, men også et større indblik i den danske kultur. En ung, dansk kvinde, henvendte sig hos os for et par måneder siden og hun blev formidlet til Røde Kors, hvor hun fungerer som netværkskvinde. Hun har vist fået nok at se til.

 

Nye projekter: LMS (landsforeningen mod spiseforstyrrelser), fylder meget i vores kalender pt. og de er bl.a. blevet aktive medspillere omkring involveringen af de unge gymnasiepiger, i deres arbejde med denne målgruppe. Vi har promoveret dem lidt ekstra pt., hvor foreningen forsøger at få opmærksomhed og, ikke mindst, vækker forældre til børn med selvskade / spiseforstyrrelser, i forhold til problematikken. Målgruppen, er næsten uoverskueligt stor og vi har en formodning om, at den ikke er tilstrækkeligt belyst. Tidligere leder af Selvhjælp i Aabenraa, Annette Feddersen, står i spidsen for foreningen og kommer igen på onsdag, i håbet om, at hun kan engagere de unge gymnasiepiger i opgaven.

Projektet ”Netværksgrupper” – en projekt for anbragte / tidligere anbragte børn, er nu også kommet til Tønder og Medborgerhuset / Frivilligcentret, vil blive udgangspunktet for deres ugentlige træf med to grupper, bestående af hhv. unge under og over 18 år. Ligeledes, vil vi være behjælpelige med rekrutteringen af frivillige. Det er foreløbig lykkes ret godt.

 

Osteoporose foreningen: er dybt taknemmelige for, at få trykt deres program hos os og, efter flere opstartsproblematikker mht. opsætning af programmet, er det nu lykkes dem, at gøre det muligt for os, at løfte opgaven uden besvær. Sideløbende, er behovet for en lokal gruppe blevet mere aktuel og vi er i gang ed at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte dem i det. En forening, som vi har efterlyst medlemmer til, i flere år og som nu endeligt ser ud til at lykkes at få sat i verden. ( Tønder J)

 

Blå kors: har også bedt om vores hjælp til diverse udfordringer og det er blevet til en lidt mere omsiggribende aktivitet – som vi dog lærer en masse af og – måske – også får hvervet dem som medlem igen, som følge af vores støtte til deres forening.

 

Generalforsamlinger: begynder så småt at røre på sig, og de trofaste foreninger der plejer at bruge mig som dirigent, har da også meldt sig på banen igen. Som før nævnt, så er det en tidskrævende opgave, som jeg dog mener, er forsvarlig, fordi jeg møder så mange menige medlemmer og brugere i den forbindelse og dermed får skabt god opmærksomhed omkring Frivilligcentret og vores virke.

 

Folk på kontoret: Sabina har sidste arbejdsdag hos os på onsdag og begynder som elev ved Lauritzen rejser d. 1.2.2019 og sikrer sig dermed en afslutning på hendes påbegyndte uddannelse som kontorassistent. Sabina har gjort en uvurderlig indsats og vil blive savnet / svært at erstatte, men det vigtigste lige nu er, at hun får afsluttet sig uddannelse.

Katarina, slutter også indenfor kort tid og fortsætter sin arbejdsprøvning i et nyt praktikforløb et andet sted. Hun er temmelig ”knækket” for tiden, da hendes ressourceafklaring trækker i lang drag og hun ikke kan se nogen ende på hendes sag. Her har jeg haft flere samtaler med jobcenter / sprogskolen, i håbet om, at kunne hjælpe hende videre. Lærke (tidligere frivillig hos os), er hendes bisidder / vejleder og støtter godt og solidt op om Katarina og kender selv til kampen med erkendelsen af egen formåen / eget ønske, om formåen.

Alt i alt, har undren over flere afgørelser i offentligt regi, i forhold til vores sårbare brugere, givet anledning til indsats og afklaringssamtaler. Det er vigtigt at vi som Frivilligcenter, er opdateret på, hvad der rører sig i den slags sager og at vi, med udgangspunkt i den målgruppe, er opdateret på lovgivning og tilbud / ret og krav.

 

PUF: vores PUF midler, søgt til brobygning mellem udsatte unge og frivillige projekter, er bemandet af Lis og der dukker jævnligt opgaver op, som sikrer, at timerne bliver anvendt til det rette formål. Der er rigeligt brug for, at sårbare unge bliver mødt / hentet/ bragt til og fra relevante projekter, for at sikre god og solid forankring og vi arbejder således med, at finde midler, der kan læne sig op af projektet og dermed kan skabe stabilitet og udbredt kendskab. Birte, Lis og jeg, havde, for snart længe siden, et møde med en fra UiU ( unge i uddannelse) og her har vi fundet en god platform til samarbejde, udover misbrugs – rådgivningscentret og selvfølgelig UU / ungdomsskolen.

 

Samarbejde med sognekirker: som de fleste af jer nok husker, så er vi en aktiv medspiller i samarbejde med sognekirker. Senest var Lone og jeg til et møde i Refugiet i Løgumkloster, hvor der blev aftalt, at næste møde skulle afholdes med indlæg af Selvhjælp Sydvest og Frivilligcenter Tønder, for at sikre de deltagendes opmærksomhed på det frivillige felt og vores virke.

Desværre er næste møde lagt, på samme dato som vores generalforsamling og jeg kan desværre ikke medvirke næste gang. Jeg vil dog prøve at finde en afløser, som vil kunne repræsentere os her, da jeg mener, at det er et vigtigt forum at have del i.

 

Foredraget om hjernetræthed: Lene Elm, havde arrangeret et foredrag omhandlende hjernetræthed hos os og i vores regi, afholdt af Kenneth, som har en hjerneskade og som fortalte om den medfølgende træthed. Foredraget tryllebandt godt 40 deltagende i et par timer i cafeen. Godt initiativ Lene.

 

Gå dig glad: er nu aktivt i gang i Tønder, Løgumkloster og Skærbæk – Skærbæk med hele tre hold – og Toftlund er på vej. Jeg har en aftale med en kvinde og en mand i morgen i Sundhedshuset, hvor vi drøftet muligheden for at komme i gang i den nordlige del af Tønder kommune snarest. Det er oplagt, at lægge mine ”rullende frivilligcenter” dag op ad disse ture, da de sikrer mig kontakt og føling med de forskellige byer.

 

Dette var vist ordene for denne gang. På gensyn d. 5.2.2019 kl. 10.00 ved Frivilligcenter Tønder.

Aktivt Ældreliv