Orienteringsbrev til bestyrelsen januar 2017

 

Orienteringsmail til bestyrelsesmødet d. 17. januar kl. 18.30

 

Kære bestyrelse.

 

Så er huset ved at være vakt til live efter jul og nytår og aktivitetsniveauet stiger for hver dag der går. Et udkast til formandsberetninger er lige sendt til Birte og beskrivelsen 2016 har givet et fint billede af, hvilken udvikling Frivilligcentret går igennem. Ikke mindst forsinkelsen af statens tilskud til vores drift og de manglende PUF midler har medført store udfordringer, som nu igen har gjort, at jeg er alene ved roret. Det faktum, at jeg ikke længere har en medarbejder har nu resulteret i, at jeg har opsagt min aftale med Lotte Leth Sørensen om at varetage den daglige drift af Medborgerhuset og igen ”kun” vil koncentrere mig om Frivilligcentret – en beslutning, som i sidste ende, har fornyet energiniveauet og overblikket. Dette vil ske pr. 1.2.17 (håber jeg)

 

d. 23. december, uddelte jeg, i samarbejde med Lis, julehjælp til en række borgere, som fra anden side var blevet visiteret til den hjælp. Dette foregik ved Rema 1000 og resulterede bl.a. i en artikel i Digeposten i denne uge. En artikel, som jeg har fået megen respons på og en fremtidig samarbejdsrelation med købmanden, som jeg er sikker på, at vi kan forvente os meget af. Bl.a. kunne jeg forestille mig, at købmanden, Thomas, kunne være et godt bud på et bestyrelsesmedlem udenfor vores egne rækker. Har dog ikke spurgt ham endnu.

 

Jeg udformer et udkast til den skrivelse, som vi skal vedlægge den kommende FRIG pulje ansøgning, hvori det klart fremgår, at evt. kommunalt ansatte ikke kan vælges som formand og næstformand i vores bestyrelse – vi kan så redigere skrivelsen i fællesskab. Ligeledes må vi kaste et vågent øje på vores vedtægter med udgangspunkt i de kommende ændringer i tildelingskriterierne – også selv om de ikke træder i kraft før 18. Det er derfor jeg har foreslået at vi mødes lidt før.

 

Ellers har jeg lige sendt fællesannonce nr. 2 til Digeposten og der er igen mange der har benyttet sig af vores tilbud. Ligeledes har mange foreninger bedt mig være dirigent til deres generalforsamlinger – en tjans som jeg ser frem til, da den altid giver en god kontakt til både bestyrelser og medlemmer.

 

Fagchef Anne-Mette Dalgaard, har i flere sammenhænge opfordret os til, at gøre mere brug af sundhedshuset i Toftlund, hvilket jeg har tænkt at gøre alvor af. Dels er et projekt i samarbejde med Tønder kommune og selvhjælp Sydvest undervejs – mere herom på mødet – og dels vil Folkehjælpen også tilbyde deres hjælp i Toftlund. Vi har flere brugere i huset, som kommer derfra og en mere koncentreret indsats i byen, vil bringe den del af kommunen lidt tættere på.

 

Ellers har integration stået på dagsorden en del gange. Dels ved af vi som Frivilligcenter har inviteret alle aktører på området til et samarbejdsmøde med henblik på at skabe overblik og sammenhæng og dels har Fritid og Kultur inviteret til noget lignende – blot i kommunalt regi. Aftalen er nu, at Frivilligcentret samler alle tilbud til integrationsområdet på et link på vores hjemmeside og på sigt udgiver en folder til uddeling. Ligeledes vil vi i samarbejde med Projekt foreningsudvikling arbejde på, at være vores nye borgere behjælpelig med at finde vej ind i foreningslivet. D. 27. marts fra kl. 17-20, forsøger projekt foreningsudvikling sig på ny med en workshop, som de måtte aflyse før jul pga. for få tilmeldinger. Jeg har tilmeldt os med to personer – hvem vil med?

 

Budget:

Lone og jeg har udarbejdet forslag til budget, som jeg vil gennemgå på mødet. Birte har et par rettelser og spørgsmål. I andre må også meget gerne forholde jer kritisk til det, så vi kan få lavet et så realistisk budget som muligt. Samtidig mener jeg, at vi skal finde et par fokuspunkter, som vi vil arbejde med i løbet af året. Både punkter der vedrører bestyrelsesarbejdet og punkter / tiltag til vores medlemmer.

 

Kompetencecentret:

Frivilligcentret har i en årrække afholdt infomøder for kompetencecentrets 6 ugers afklaringsforløb og kommet i hus med mit ønske om, at disse møder bliver afholdt her i huset i stedet for hos dem. Dette fordi borgerne meget lettere kan få et billede af vores verden, ved at være her mens jeg orienterer. Infomøderne har været aflyst et par gange før jul pga. kommunale omstruktureringer, men bliver nu genindført.

 

Her kommer datoerne og kl. for det næste ½ år:

  • Mandag den 06-02-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 20-02-2017 kl. 10:00 – 12.00
  • Mandag den 06-03-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 20-03-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 03-04-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 17-04-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 01-05-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 15-05-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 29-05-2017 kl. 10:00 – 12:00
  • Mandag den 12-06-2017 kl. 10:00 – 12:00
 • Mandag den 26-06-2017 kl. 10:00 – 12:00

 

Hvis en eller flere af jer har lyst til at høre hvad jeg orienterer om eller bare gerne vil få en fornemmelse af den opgave, er i velkommen til at være med på en eller flere af mødegangene.

Til slut vil jeg lige nævne kommende møder / aktiviteter:

 

 • Nyt hold i Lær at tackle kronisk sygdom, starter op d. 22. februar kl. 16.00 til 18.30

 • D. 7. februar er jeg til Frise møde i Århus hele dagen

 • D. 24-26. februar afholdes der forårsmesse – skal vi deltage?

 • D. 10. + 11. marts fra 12-12, er der Frise årsmøde i Vejle. Hvem vil med?

 • D. 16. marts afholdes opfølgende møde med aktører omkring integration her i huset kl. 16

 • D. 27. marts – workshop projekt foreningsudvikling

 

Dette var ordene for denne gang. God weekend til alle og på gensyn på tirsdag. Og god ferie til dig LoneJ

 

Aktivt Ældreliv