Orienteringbrev til bestyrelsen februar 2018

 

Orienteringsmail til bestyrelsesmødet d. 6. februar 2018 fra kl. 10.00-12.00

 

Da dette møde fortrinsvis omhandler vores kommende generalforsamling og det ikke er længe siden vi sidst holdt møde, bliver dette kun en kort orientering.

 

Jeg har været til møde med besøgsvenner i Tønder kommune – mødet blev afholdt på det gamle rådhus i Løgumkloster mandag d. 29.1.2018. Ina fra Rådgivningscentret indledte med meget spændende orientering om deres arbejde – også med fokus på ældre og misbrug. Herefter fortalte deltagerne om deres indsats mht. besøgsvenneordninger.

 

Casper og Danni fra Frise, har meldt de nye tildelingskriterier ud og forventer, at FRIG puljens ansøgning bliver frigivet medio februar. PUF er ligeledes meldt ud og har en meget kort ansøgningsfrist – nemlig allerede d. 28. februar 2018. Som før nævnt, må i meget gerne komme med input til, hvad vi evt. kan søge midler til. Mht. FRIG, skal jeg nok fremlægge et kort referat af, hvad de nye kriterier betyder for os.

 

Jeg har skrevet til Frise, vedr. gennemgang af vores vedtægter, men har stadig ikke fået svar. Jeg håber, at vi kan genbruge vores vedtægter fra sidste år, men må afvente deres tilbagemelding. Lis har udarbejdet vores vedtægter i et nyt layout med omslag, som vi før har drøftet.

 

Mht. avisartikel, så har jeg en aftale med Karin Kjærgaard på torsdag, hvor vi vil sætte fokus på vores mulighed for at kunne rekruttere bestyrelsesmedlemmer udenfor egen kreds og selvfølgelig også, at vi har brug for flere medlemmer til bestyrelsen. Artiklen kommer så både i JV og Digeposten. Sideløbende arbejder jeg med lignende med Der Nordschleswiger. Jeg håber på god mediedækning og mange nye interesserede i vores bestyrelsesarbejde.

 

Ellers kan jeg se, at der er samarbejdsmøde mellem Frivilligcenter og Frivillighedsrådet d. 21.marts kl. 14.00-15.30. Der er et nyt medlem af Frivillighedsrådet, som har ytret ønske om at være med i det udvalg, da han er interesseret i vores arbejde. Han hedder Tage Sørensen og er aktiv i ”aktive timer”.

 

Inga Benzon har skrevet en opsummering af tiltag i aktivt ældreliv / indsats 2, som jeg vedhæfter denne mail. Der er nyt møde d. 8. februar.

 

Slutteligt, lige en reminder om, at vi på vores kommende møde, meget gerne skulle have et færdigt resultat af vores vision / værdigrundlag. Jeg sammenskrev jeres bud fra sidste møde i referatet og fremlægger med henblik på endelig formulering til vores generalforsamling.

 

På gensyn d. 6. februar kl.10.00

Aktivt Ældreliv