Bestyrelsens beretning 2015

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 24. februar 2015 i Frivilligcenter Tønder

 

Året 2014 har været et skelsættende år for os i Frivilligcentret. Vi flyttede fra Fabriksvej til Medborgerhuset her i Østergade. Her er vi glade for og være, og fandt os hurtig hjemme. Her er der aktiviteter dagen lang. Frivilligcentret blev også mere synligt ved og være her, og der er flere lokaler, som foreningerne kan gøre brug af. Frivlligcenter Tønder er netop omdrejningspunktet for det lokale, frivillige, sociale arbejde i hele kommunen, og vi har til formål og støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker. Det har vi fået gode rammer for her. Det er også dejlig, at så mange af jer gør brug af os. I 2014 har vi  60 medlemmer.

 

Den 25. februar 2014 havde vi generalforsamling. Det er ikke altid lige let for en ny forening og finde den rette hylde og få nye bestyrelsesmedlemmer. Det fik vi og mærke sidste år, da der skulle vælges nye medlemmer ind. Men vi blev da en 7 mands bestyrelse, med Lone Scheibel, Erik Jensen, Betina Jepsen-Jacob og Jytte Frodelund. Men i løbet af året måtte vi sige farvel til to af bestyrelsesmedlemmerne. Det var Betina, som ikke kunne få det til og gå op med arbejdet (bor i Rødekro og arbejder i Odense) og det samme med Jytte, som også havde problemer med tiden til bestyrelsesarbejdet. Vi måtte så ty til vores suppleanter, som er Frieda Lützen og Knud Petersen. De er gamle kendinge af vores forening, da vi startede op, så de faldt hurtig ind igen. Da vores formand også gik af, skulle der en ny formand til, som så blev Ellen Trip. Nu er der jo ansatte på Frivilligcentret, så livet går sin vante gang, og bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med de ansatte er gået rigtig godt i årets løb, og der er kommet god gang i Frivilligcentret. Der har også været en socialrådgiverstuderende, som hed Lærke Bruun, og hun havde et synshandicap. Hende var vi glade for, og hun hjælper også i dag som frivillig. Nu har vi en praktikant Mia Magnussen, som er her nogle måneder. Hun er meget It-kyndig.

 

Den 17. marts flyttede vi hertil. Et stort arbejde for de ansatte og nogle af bestyrelsen med og pakke ned og op her igen. Men det klarede de flot.

 

Vi holdt åbent hus den 23. april fra kl. 14 – 17. Ungeprojektet ”Klosteret” holdt ligeledes indvielse, for og vise deres nye lokaler her i Medborgerhuset og de muligheder der er.
Mange kiggede forbi. Det var nogen som var interesserede i og se, hvad vi var for en størrelse, mange kom fra vores medlemsforeninger og fra kommunalbestyrelsen. Det var Kim Printz, formand for socialudvalget og Irene Holk formand for Sundhedsudvalget. Jørgen Popp Petersen fra Kultur- og Fritidudvalget meldte afbud. Vi havde en dejlig baggrundsmusik ved Else Kirsten Ehmsen fra Ballum på klaver og Sissel havde bagt de flotteste kager med vores logo på. De blev vist inde på vores hjemmeside. Trygfonden havde en udstilling om, hvad vi kunne bruge dem til.

 

 

Arbejdet her i Frivilligcentret bliver varetaget af vores to ansatte daglige leder Ute Mammen og administrativ- og projektmedarbejder Lis Tramm. Der er mange arbejdsopgaver, projekter, foruden alle møderne og servicen til foreningerne. Hjemmesiden og facebook skal også hele tiden ajourføres.

 

For at vi kan eksistere, søger vi penge hos PUF-, SATS- og uddannelsespuljen. Vi bliver også støttet af Tønder Kommune, som var hele ideen med og få centret op og stå. Vi startede som et udvalg i Frivilligrådet.

 

Vi har i årets løb fået penge fra GOK , (Gigtforeningens oplysnings Kreds) da foreningen måtte dreje nøglen. De bliver brugt på patientforeningerne. Og fra Andelsvaskeriets Mindefond i Løgumkloster fik vi et legat på 15.000,00 kr., som skal bruges til oplysningsarbejde i lokalsamfundet om Frivilligcentrets arbejde og med fokus på, hvad der foregår af frivilligt arbejde i nærmiljøet. Alle de sociale foreninger bliver budt ind og mødes på tværs med hinanden. Det skaber en god dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer. Ute er så tovholder.

 

Vi har også godt samarbejde med kommunen. Frivilligt arbejde er på dagsorden i alle tænkelige sammenhænge. Mange ser en fordel i at inddrage den frivillige verden i opgaver der omhandler det sociale felt. Et af projekterne her i kommunen handler om ”aktivt ældreliv”, som Tønder Kommune har fået en portion penge til at sætte fokus på og afhjælpe ensomheden blandt vores ældre medborgere. Der er afholdt flere møder rundt omkring i kommunen om ”hvad kan du gøre for at hjælpe ældre, der oplever ensomhed”. Mange af jer har sikkert været med til disse møder. Det næste er så, hvordan vi kommer i gang.

 

Problemerne er ligeså store hos unge mennesker, har de fundet ud af. For de ensomme unge, har vi i samarbejde bl.a. ungdommens Røde Kors , og vi har etableret det her i Medborgerhuset, hvor de unge så kan komme og foretage sig det de ønsker i samvær med andre.

 

Det er et ”ung til ung” projekt, kaldes ”Klosteret” (huset hed Klostret i forvejen), og det er kommet godt fra start. Det har åbent hver onsdag fra 14 – 17-.

Ute vil senere fortælle om projekterne.

 

I årets løb har der været afholdt 2 foredrag. Det ene med Gert Rune, som fortalte om sin store vilje til og komme videre efter han har mistet det ene ben efter knoglekræft, som 16 årig. Han kom senere til OL for handicappede og lavede også en iroman. Et meget interessant foredrag. Men der kom desværre ikke så mange for og høre om det. Han bruger selv et ordsprog "Jeg tror på at udfordringer i livet er gaver, der gør os stærkere!"

 

Det andet foredrag var en mor, Ulla Geer Jacobsen , som fortalte om hendes søn som misbruger. Der kom mange og hørte foredraget, som var meget interessant, men også tragisk.

Så har der været afholdt et kursus ”brugen af de sociale medier i arbejde med rekrutteringen af frivillige” d. 29. okt. Fra 16-22.

 

 

Så var der Frivillig Fredag sidst i september. Vi i FC syntes ikke det var den rigtige måde og gøre det på, men der skal være evaluering i morgen, så må vi få det snakket igennem og komme med vores forslag. Vi vil gerne holde en frivilligfest i stedet. Det gør de også i Sønderborg, og den er vældig populær. Der serverer politikerne for de frivillige.

 

 

Kopimaskinen, som blev ønsket sidste år, har vi så fået. Det er en stor hjælp for os og have den her i huset. Den skal i endelig gøre brug af.

 

Den 15. december havde vi et møde med politikerne Jørgen Popp Petersen og Kim Printz. Irene Holk medlte afbud. De var meget interesseret i vores arbejde og i og se alt hvad der skete i huset.

 

Vi har tre gange om året et samarbejdsmøde med Frivilligrådet. Vi er blevet enige om, at Frivilligcentret holder øje med relevante kurser, som vi evt. kan udbyde i fællesskab. Kom endelig med ønsker om emner.

 

 

Af fremtidsplaner vil vi tilbyde kurser i bestyrelsesarbejdet. Det er vi jo alle afhængig af. Vi ved alle, at det er svært og få nogen i bestyrelsen og få en dirigent. Ellers forsætter vi med alle projekterne.

 

For uden opbakning – ingen forening, men i disse madlavingstider i TV, er der også en opskrift på det.

 

Ingredienser:

1kg lyst til at arbejde
1 flaske samarbejdsvilje (helst stærk)
1 dåse erfaring
2 dåser tålmodighed
1 kop respekt
4-5 kvikke hoveder (kan evt. sættes i blød)
Alt ovenstående blandes i det rum, hvor døren med ”problemer” af og til går op. Varmes op til kogepunktet (må endelig ikke koge over). Lad det snurre, til det er mørt uden at blive stift. Efter behag kan tilsættes lidt tempo og bevægelighed.

Retten kan serveres med rigeligt smil og godt humør på en passende facon.

Retten er velegnet til frysning og syltning for senere at blive brugt igen – evt. af andre personer.

 

Ute vil fortælle videre om:

Patientuddannelsen sammen med Brobygger Marianne Mulvad Poulsen
Pengene fra Gok. Hvad de bruges til.
Førstehjælpskurser
Aktivt ældre liv/ projekt spisevenner/ demenscafe / Hjemmeside
Stormøder
Projekt ”mens health week”
Hvordan nye foreninger hjælpes på vej af FC
FRISE
OAK projektet –”godt på vej i Tønder Kommune`”

Aktivt Ældreliv