Bestyrelsens Beretning 2018

 

Bestyrelsesberetning til generalforsamlingen 2019    

Unavngivet

 

2018 begyndte med vikar for Ute, Lis Tramm, ved roret. Ute vil i løbet af foråret trappe langsomt op i tid og vil pr. 1.10. 2018 igen være på fuldtid igen.

Vi lykkedes med en ansøgning til PUF med overskriften ”alle kan noget andre har brug for”. Lis Tramm blev ansat i det projekt med 10 ugentlige arbejdstimer, som er øremærket indsatsen: Integration af særligt udsatte unge i frivillige fællesskaber. Projektet afsluttes med udgangen af maj 2019.

Birte Tørnqvist og Lis Tramm, deltog i Frises årsmøde i Vejle i begyndelsen af marts. Frivilligcenter Tønder, var også at finde på messen, arrangeret af Tønder kommune, vedr. bl.a høretab. En dag, der gav god respons på vores virke. Birte har været aktiv i regionens formandsnetværk og Ute i regionens ledernetværk – begge, med den nye kvalitetsmodel på dagsorden, nye tildelingskriterier og krav fra socialstyrelsen om mere strategisk arbejde i bestyrelsen.

En strategi for Frivilligcenter Tønder – herunder også mål og delmål – er der arbejdet med og resultatet heraf, skal første gang bruges i den kommende ansøgning om FRIG midler.

Af arrangementer i løbet af 2018 / begyndelsen af 2019, har vi haft et kursus i persondatalov – en lov der kræver opfølgning med jævne mellemrum og som vi vil udbyde mere information om, på vores hjemmeside og evt. med et opfølgnings kursus. Vi har haft besøg af ” Hus forbi”, hvor to tidligere hjemløse rev salens deltagere med i deres personlige fortællinger og fik held med at hente et kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige hjem fra CFSA (Center for frivilligt socialt arbejde) – et kursus, som vi desværre var nødt til at aflyse igen pga. for få til meldinger.

Et samarbejde mellem Kræftens bekæmpelse og Diabetesforeningen, resulterede i fuldt hus til et foredrag om ”sandheden om sukker”. En kæmpe succes, som vi har i baghovedet med hensyn til en evt. gentagelse, da mange ikke fik billet til dagen.

I begyndelsen af januar, fik godt 40 aktivt lyttende borgere fra Tønder kommune, en god og stærk oplevelse med Kenneth, som fortalte om ”hjernetræthed” – et liv med hjerneskade. Cafeen emmede af intensitet og nærværende publikum.

Frivilligcenter Tønder, har derudover ansøgt om midler fra TRYG fonden til en transportabel teleslynge, som første gang blev brugt til Frivillig Fredag. Et redskab mere til vores ”værktøjskasse” til udlån til jer foreninger.

Udover de mange igangværende projekter, som vi er medvirkende aktører i, er der også dukket nye op i løbet af året og her vil vi fremhæve ”gå dig glad”, som blev så godt modtaget af borgerne, at det på rekordtid kom fra at være et tilbud i Tønder by, til også at være en realitet i hhv. Løgumkloster og Skærbæk. Der arbejdes stadig på, at finde frivillige til at løfte opgaven i Toftlund.

Projektet ” brætspil”, et samarbejde mellem Ældresagen, Ungdommens Røde Kors, Tønder kommunes sundhedsafdeling, Plejecentrene Leos og Richtens, en privat aktør, Tønder overbygningsskole og Frivilligcenter Tønder, er også kommet godt fra start og tilbyder mange, godt besøgte, brætspilseftermiddage med unge og ældre, der får sig nogle hyggelige timer – både i Plejehjemsregi og på cafe Kridt og Victoria. Projektet er sponsoreret af Cafe Victoria, Tønder kommune, Tønder bibliotek og Kvickly og er et godt supplement til det arbejde der allerede er i gang på mange niveauer omhandlende ensomme ældre.

Siden december 20018, har vi realiseret det ”rullende Frivilligcenter”. Hver, den sidste uge i måneden, findes Frivilligcentret således i hhv. Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster, Bredebro og Højer.

På kontoret, har vi haft fornøjelsen af, at måtte låne Katarina i praktik i godt 3 måneder og Sabina i nyttejob i samme periode. Katarina har været mere praktisk aktiv og Sabina har hurtigt taget stedet til sig og var på kort tid en naturligt og synlig del af det daglige virke ved Frivilligcenter Tønder. Desværre har vi været nødt til at sige farvel til dem begge to igen, da deres veje førte dem videre ud i livet.

Nu venter vi på udmeldingen fra socialstyrelsen vedr. ansøgningen om FRIG midler. PUF ansøgningen er meldt ud og har en ansøgningsfrist d. 15. marts. Vi håber på mere forudsigelige rammer for ansøgningen om vores driftsmidler på sigt, for bedre at kunne lægge en plan for årets aktiviteter og bestyrelens virke.

Aktivt Ældreliv