Referat generalforsamling 2019

Referat af Frivilligcenter Tønders generalforsamling d. 26. marts 2019

Med 26 deltagere fra 14 foreninger, var cafeen godt fyldt op. Ute indledte med et oplæg om Frivilligcentrets opbygning, virke, målsætning og strategi, før selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. valg af dirigent: Betty Borum blev foreslået og valgt
 2. valg af ref.: Ute blev foreslået og valgt
 3. valg af 2 stemmetællere: Anja Selmer og Annegrethe Lokvig blev valgt
 4. bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse: Ute har sendt årsberetningen med ud med de øvrige materialer og der var ingen yderligere spørgsmål til den. Formand Birte Tørnqvist, fremlægger en formandsberetning, som ligeledes bliver godkendt.
 5. forelæggelse af regnskab til godkendelse: Kasserer Lone Scheibel, fremlægger regnskabet og den underskrevne årsrapport og også det blev godkendt uden yderligere spørgsmål.
 6. forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse: Kasserer Lone Scheibel fremlægger – også her, var ingen spørgsmål og både regnskab og budget blev godkendt.
 7. fastsættelse af kontingent: Ute fremlægger satsen og baggrunden for nuværende kontingent og det blev besluttet af forsætte med 200 kr. årligt. Poul Erik Hansen, mener dog stadig, at beløbet er for lavt.
 8. indkomne forslag: Betty gennemgår Frivilligcentrets forslag til vedtægtsændringer, suppleret af Ute og begge foreslåede ændringer, blev godkendt. Ændringerne af vedtægterne er vedhæftet.
 9. valg af bestyrelse: Den nuværende bestyrelse af 5 medlemmer og 2 suppleanter, blev erstattet af en helt ny bestyrelse, ved fredsvalg, bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter. De afgående medlemmer fik en buket og chokolade som tak for deres store indsats, lige som de nye medlemmer blev modtaget med klapsalver. Tak for den store interesse for det frivillige felt.
 10. valg af 2 suppleanter: Også her blev der valgt 2 nye kandidater. Den nye bestyrelse fremgår af vedhæftet fil.
 11. valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Tønder Revision – Niels Høyer – blev genvalgt.
 12. Ikke flere spørgsmål / kommentarer og Betty Borum fik tak for hendes funktion som dirigent.

Dirigent _______________________

                      Betty Borum

Formand__________________________         næstformand_________________________

                      Hans Christian Vorting                                                   Jonni Klippert

Kasserer___________________________        medlem______________________________

                                                                                                       Poul Erik Hansen

Medlem___________________________         medlem______________________________

                      Jonna Vorting                                                                 Else Lorenzen

Medlem ___________________________

                      Theresa Christensen

Aktivt Ældreliv