Referat af generalforsamling 23.02.2016

Referat af Frivilligcenter Tønders Generalforsamling, tirsdag d.23. februar 2016 kl. 17.00 på Østergade 63, 6270 Tønder

 

Formand Birte Tørnqvist byder velkommen og der synges en fællessang.

Betty Borum bliver valgt som dirigent og overtager herefter styringen. Betty konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet.

Daglig leder Ute Mammen, bliver valgt som referent.

Stemmetællere blev Gert Iversen og Birgit Backenhaus

Pkt. 4. Birte fremlægger bestyrelsens årsberetning, som bliver modtaget med applaus

Ute supplerer med en kort gennemgang af Centrets daglige virke og registrerings skema, som Centret sender ind til hhv. Frise (vores landsorganisation) og Socialministeriets puljeportal, som dokumentation.

Pkt. 5. Kasserer Lone Scheibel fremlægger tydeligt Centrets regnskab og balance, som ligeledes bliver modtaget med applaus.

Pkt. 6. Lone fremlægger herefter Centrets budget for 2016. – ingen kommentarer fra forsamlingen.

Pkt. 7. Birte foreslår, at vi holder fast i et årligt kontingent til Frivilligcentret på 200 kr. , hvilket forsamlingen er enige i.

Pkt. 8. Frivilligcentrets forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået.

Ændringen af § 4 stk. 1, blev godkendt

Ændringen af § 4 stk. 4, blev ikke godkendt

Ændringen af § 4 stk. 5, blev ikke godkendt

Ændringen af § 5 stk. 2, blev godkendt.

Pkt. 9. Valg af bestyrelsen

Kasserer Lone Scheibel blev genvalgt ( Vennekredsen for Leos Plejecenter)

Medlem Erik Jensen blev genvalgt (Osteoporose foreningen)

Medlem Frieda Lützen genopstillede ikke ( Selvhjælp Sydvest )

Heidi Mørk, Røde Kors, stillede op og blev valgt (Røde Kors, Tønder )

Anne Hvidberg genopstillede ikke til bestyrelsen ( SIND)

Birgit Backenhaus stillede op og blev valgt (Projekt Klosteret)

Pkt. 10: Suppleanter:

Harry Nielsen ( Pensionist og efterlønsklubben i Højer )

Anne Hvidberg (SIND)

Pkt. 11. Niels Hoyer blev genvalgt som revisor

Pkt. 12. Ute efterlyser input til hvilke aktiviteter Frivilligcentret skal udbyde til medlemmerne.

Kirsten Nissen orienterer om turen til Vejle d. 29. februar i forbindelse med afleveringen af høringssvar – bevar Tønder sygehus. Tilmeldings oplysninger blev skrevet på skærmen

Ros til bestyrelsen fra Susanne (diabetesforeningen) for deres store indsats.

Anne Hvidberg orienterer om autismemesse d. 15. marts.

Tak for denne gang – der blev afsluttet med lækker gullasch suppe, produceret af Kompetencecentret.

Og tak til Anja Selmer, for kageJ

_______________________________________

Dirigent Betty Borum

Aktivt Ældreliv