Referat bestyrelsesmøde den 16. september 2014

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 16. sept. 2014 fra kl. 18.30-20.30

Afbud: Knud J. Petersen, Jytte Frodelund, Birte Tørnqvist

Tilstede: Lone Scheibel, Vagn Bollerup, Ellen Trip, Erik Jensen, Frieda Lützen

Ref. Ute

Sang v. Knud

Ordstyrer: Ellen

1.Referat fra sidste møde godkendt

2.Underskrift af ref. fra sidst

3.Ellen har været til møde i Frivillig Fredag udvalg og har deltaget i kompetenceudviklingsdag i Agerskov i forbindelse med projekt ”aktivt ældreliv” – god dag. Jytte Frodelund har meddelt, at hun ikke kan overkomme at deltage i bestyrelsen mere. Ellen læser hendes mail op. Vi takker for indsatsen Jytte.

4.Nyt fra centerleder: orientering om projekt ”spisevenner” – under ”aktivt ældreliv” og hjemmesidefunktionen i den forbindelse.

-          Frivilligcentret er blevet ringet op af et forsikringsselskab vedr. gennemgang af vores forsikringer. Lone og evt. Knud tager sig af at lave en aftale.

-          Frivilligcentret holder lukket onsdag, torsdag og fredag i uge 42 (efterårsferien)

-          Tilbud om bisidderkursus via Selvhjælp Aabenraa. Ingen af bestyrelsen ønsker at deltage.

-          D. 13. og 14. marts 2015, er der Årsmøde og generalforsamling i FRISE. Noter allerede nu i kalenderen.

-          Samarbejdsmøde med Frivillighedsrådet d. 21. okt. Bestyrelsen ønsker følgende pkt. på dagsorden: indhold på stormøderne, dirigentfunktion på valgmødet, gennemgang af § 18 og § 79, evaluering af Frivillig Fredag. Ute sender dagsorden ud. Frivillighedsrådet er kommet med følgende punkter: udbud af kurser / uddannelse, rekruttering af frivillige til opgaver kommunen skal tage sige af og projekt Frivillig. Udvalget består nu af Ellen, Vagn og Ute fra Frivilligcentret og Jens Christian Vorting, Hildegard Høft og Kirsten Nissen fra Frivillighedsrådet.

5. Økonomi: Lone gennegår budget

6.Orientering om ”aktivt ældreliv”. – gode kompetenceudviklingsdage i Agerskov. Lone deltager d. 8. okt. i Skærbæk

7.Hjemmeside gennemgang. Enkelte smårettelser. Hjemmesiden er fint ajourført

8.Patientuddannelsen: Ute fortæller om et godt informationsmøde med mange besøgende. Der er stor interesse for såvel kurserne og instruktøruddannelsen.

9.Frivillig Fredag: Ellen refererer fra sidste møde. Frivilligcentret holder åbent hus mandag og tirsdag i ugen op til d. 26. sept. Og bestyrelsen er flot repræsenteret til minikonferencen på selve dagen. Både Osteoporoseforeningen og Dansk blindesamfund, præsenterer deres arbejde og virke på Frivilligcentret d. 26. sept. Om formiddagen. Kom og oplev bl.a. ”mørkets cafe”.

10.Kommende kurser / foredrag m.m. Vi vil prøve at tilrettelægge et program som skal være klar til vores generalforsamling, hvor vores tilbud bliver flot præsenteret og giver borgerne mulighed for at få datoerne i deres kalender. Et forsøg på at få Poul Nyrup Rasmussen til huse, er foreløbig ikke lykkes, men vi prøver igen til foråret. Vi har en række andre tilbud i løbet af efteråret. Se dem på vores hjemmeside og spred dem endelig. Hans Stavnsager fra Center For Frivilligt, socialt arbejde, har meldt nogle datoer ud for et kursus om ”bestyrelsens opgaver og ansvar”. Vi rykker tilbuddet til foråret.

11.Ellen efterspørger indhold til formandsberetningen. Tages op igen til næste møde, hvor også al andet indhold til generalforsamlingen vil blive drøftet.

12.Opdatering af årshjul.

13.Dato for socialt samvær: tirsdag d. 18. nov. kl. 17.30. Evt. bowling – vi starter med et kort bestyrelsesmøde. Mere herom, følger. Næste bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 28. okt. kl. 18.30 på Frivilligcentret. Husk jeres kalender til næste møde, hvor møderne frem til generalforsamlingen vil blive fastlagt.

14.Ute og Lis deltog i åbningen af ny genbrugsbutik i Bredebro, drevet af vennekredsen. Flot arbejde og flot butik med mange gæster.

Næste mødeleder er Erik Jensen

Bestyrelsen besluttede, at vores kommende foredrag og kurser gerne må annonceres og dermed koste lidt på den konto.

TAK, for endnu et godt møde.

 

Aktivt Ældreliv