referat af bestyrelsesmødet d. 5. september 2017

Tønder d.06.04.2017

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september 2017 9.30 på Medborgerhuset

Afbud fra Birgit, Lis i stedet for Ute

Mødeleder: Erik

Dagsorden: 

 • Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 • Godkendelse og underskrift af referat fra 20. juni 2017: Godkendt og underskrevet 
 • Nyt fra formanden: 
 • Borgertræf d. 13/09, Birte står ved SEA, Heidi står ved Seniorcenteret og hjælper ved Frivilligcenteret ved behov. Birgit har Frivilligcenteret fra 12-14, Lis er der hele dagen.
 • Husk Ronni Rex 13/9 kl. 17.00-19.00
 • Frivillig Fredag: Bestyrelsesmedlemmer tilmelder fra de respektive foreninger. Lis tilmelder for frivilligcenteret: Ute, Birgit og Lis
 • Chris MacDonald d. 30/11 2017 kl. 19.00 på Tønder Medborgerhus. Frivilligcenteret står for arrangementet i samarbejde med: Kræftens bekæmpelse, Ældresagen og Diabetes foreningen, det er ikke aftalt et bestemt beløb foreningerne bidrager med, det vigtigste er det signal der bliver sendt ud, ”Vi samarbejder”
 • Bold på tværs: Er et Projekt Anne Møller Gram, har sat i søen, vi er kun medunderskriver og får ikke nogle arbejdsopgaver i den forbindelse.
 • Birte gjorde opmærksom på, at vi skal til at tænke på fællesannoncering til generalforsamlinger.
 • Vores generalforsamling afholdes tirsdag d. 27/2 2018. Lone, Erik og Heidi er på valg. De opfordres til næstegang at tænke over hvorvidt de genopstiller eller ej. 
 • Nyt fra centerleder (Lis): Orienteringsbrev taget til efterretning
 • Skema til Ronni Rex blev afleveret. Birte varetager LEV-Venner. Lone har Pjecen og Heidi SEMPRE ( integration.
 • Vi har nu 50 tilmeldte foreninger og jeg er i gang med at sende reminder ud til de foreninger der har været tilmeldt sidste år og endnu ikke har betalt medlemskab.
 • Der har været en del henvendelser fra borgere der gerne vil være frivillig, de er sendt videre til respektive foreninger. Der kom mange henvendelser på et frivilligt job om hjælp til indkøb.
 • Henvendelse fra Esbjerg kommune vedrørende vores erfaringer med Spisevenner.
 • Vi mangler frivillige til Landsindsamling Dansk Flygtningehjælp d. 5/11. Speciel Bredebro og Skærbæk mangler. My fra projekt Frivillig vil forsøge at hverve gymnasieelver, så får de en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at være frivillig.

Økonomi:

 • Lone gennemgik grundigt årsbudget, budget for det første 8 mdr. og vores faktiske forbrug frem til 30/8 2017
 • Lone spørger til manglende medfinansiering for 2. halvår fra Tønder Kommune
 • Lone undersøger hvordan løn refusion for Utes løn og betaling af Lis`s løn foregår.
 • Der er på konto indbetalt 5000 kr. til ”Bræt Spil”. Lis har efterfølgende undersøgt at det er et projekt der er søgt §18 midler til jævnfør Nørremarksvej projektet

 

 • Evt. Intet

Næste mødedato:  31. oktober 2017 kl. 9.30

Evt. afbud til Birte 74757405 eller mail:birte_tornqvist@mail.dk

Tak for et godt møde. Hilsen Lis

Aktivt Ældreliv