Rekruttering

 

- Bliv synlig og attraktiv for den frivillige

 

Frivillige er fundamentet i foreningsarbejdet

 

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening og en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling kan være med at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige - og det kan holde udskiftningen af frivillige på et minimum.

 

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?

  • Hvor finder vi potentielle frivillige, og hvordan skriver vi et godt jobopslag?

  • Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?

  • Hvordan sikrer vi en god introduktion, og hvordan fastholder vi vores frivillige?

  • Hvordan siger vi farvel til vores frivillige?

  • Skal vi have en frivilligpolitik?

 

Frivilligcenter Tønder anbefaler desuden " Center For Frivillig Socialt Arbejde`s" gratis kursus i hvervning og fastholdelse af frivillige, se mere på nedenstående link:

www.frivillighed.dk/Webnodes/

 

Frivilligcenter Tønder har selv deltaget i kurset og havde i efteråret 2012 hjemtaget kurset til Tønder, hvor vi udbød det til vores medlemmer, her tilbagemelding på kurset: 

 

"Kurset gav god indsigt i, hvordan frivilligt arbejde kan koordineres og struktureres. Hele vejen igennem blev der knyttet forbindelser mellem den teoretiske overbygning og deltagernes egen praksis, hvilket bevirkede at man blev i stand til straks at vurdere teorier og værktøjer i forhold til det daglige arbejde i ens egen forening. Det udleverede materiale hjælper effektivt til at tage værktøjerne i anvendelse."

Aktivt Ældreliv