Medlemskab 2019-2020

 

Det koster 200 kr. årligt, at være medlem af Frivilligcenter Tønder. Et medlemsår går fra juli til juli.  

 

Jævnfør vores vedtægter kan et medlemsskab kun tegnes af den enkelte forening og ikke via netværk.  

 

Medlemsforeninger pr 01.09.2018

De Sorte er med hjemmeside 

 

Børn og unge

Humitære foreninger 

Støtteforeninger 

 

Sygdoms- og patientforeninger 

Vennekredse 

 

Efterløns- og Pensionistforeninger  

 

Idræt, motion og samvær

 

Ældreaktivitetscentre  

 

Andet  

Aktivt Ældreliv