Landsbyernes dag i Jejsing

 

 

 

Fokus på Landsbyerne – første møde, blev afholdt i Jejsing d. 26. januar fra kl. 16-17.30

 

Der var repræsentanter fra Pensionistforeningen, Borgerforeningen, Jejsing – ungdom- og idrætsforening og Friskolen.

 

jej1

Mødet blev afholdt i deres hyggelige hus ved siden af skolen, hvor 

bl.a. bogcafeen holder til. Her kan man låne og bytte bøger. Også 

deres lokale Ungdomsklub, benytter sig af lokalerne. Bogcafeen

har 8 frivillige og der er altid 2 på vagt. Der kan købes kaffe og kage og der tilbydes en række foredrag, kunstudstillinger og mange andre, gode aktiviteter der samler lokalbefolkningen. Her er det borgerforeningen der står bag initiativet.

 

 

Efter at Frivilligcentret gjorde opmærksom på alle deres aktiviteter og tilbud, gik snakken om alt hvad der ellers foregår i Jejsing. Herunder kan der nævnes ”madlavning for finere mænd”, som holdes i privat regi, ”æ syssellag”, hvor der kniples, flettes i pil, drejes træ, strikkes m.m. Også det bliver afholdt i Friskolens lokaler og de mange aktiviteter på tværs af alder, køn og foreninger gør, at børnene på skolen får et stort kendskab til en lang række borgere i byen, som de ellers ikke naturligt ville møde.

 

Pensionistforeningen, står bag ”æ unnenlag”, som tilbyder fællesspisning hver d. 1. onsdag i mdr. i skolens lokaler. Også stolegymnastik, er en mulighed for Jejsing borgere. Pensionistforeningen afholder en række af deres aktiviteter i ”æ Kirkekro”. Også en Krolf klub står pensionistforeningen for og den tæller ca. 30 aktive deltagere.

 

Kirken danner rammen om bl.a. fællessang hver 2. fredag og salme / babysang.

 

Idrætsforeningen samler byens børn og unge om mange, spændende tiltag, som udover almindelige idrætsaktiviteter og rummer påske – pinse ture, picnicture, en løbeklub m.m.

 

Friskolen afholder en årlig fastelavnsfest, hvor ca. 150 børn deltager og en lysfest, der også er støttet af borgerforeningen.

 

En gruppe af unge, arrangerer hvert år en julefrokost, hvor alle er velkomne og også dette initiativ bliver der bakket godt op omkring fra lokalbefolkningen. Det er de unge der laver maden. Ungdomsklubben samles hver fredag, som før nævnt, i bogcafeens lokaler og de har et smukt fællesskab og alle nyder, at kunne dele lokale med de unge.

 

Og så er det jo byfesten, som er det helt store samlingspunkt og for alle aldersgrupper. Her samles store, som små om en lang række aktiviteter som strækker sig over en hel weekend.

 

Tønder egnens 4H, har ligeledes rødder i Jejsing og holder til i privat regi. Et par heste, er blevet til mange og kan nu kaldes en rideskole og hundedressur tilbydes også samme sted.

 

jejBorgerforeningen tilbyder hvert år en udflugt til de omkring liggende Sogne, for at udforske nærmiljøet.

En aktivitet borgerne er meget glade for og giver god indsigt i historikken i nabolaget.

Sidst, men ikke mindst, er der søgt midler til en Multibane i midtbyen, som giver mulighed for aktivitet for ung som ældre. Banen er godt besøgt og brugt.

 

 

 

Alt i alt, gav mødet i Jejsing et imponerende overblik over de mange tilbud der her kan findes og, at Jejsing må være et godt sted at bo for alle aldersgrupper, kan man ikke komme i tvivl om.

 

Tak for en inspirerende eftermiddag.

 

Aktivt Ældreliv