Visby lokalråd

Idrætsforening
Pentaque spilles tirsdag aften og lørdag formiddag på sportsplads i Visby
Krolfspil torsdag aften på sportsplads ved Krovej kl. 18.30/kl. 19.00
stolegymnastik onsdag formiddag i multisal på Visby skole


Sogneeftermiddag: 
 

Sogneeftermiddag i konfirmandstuen på Trøjborgvej 1 Visby , foregår 6 gange årligt kl. 14 - kl. 16 se mere i kirkeblad


Fællesspisning: 
 

Lokalrådet holder 5 gange årligt fællesspisning i Visby forsamlingshus, hvor alle er velkommen unge som gamle, billetter købes i Lokalbrugsen Visby, husomdeles sedler, seddel med dato i brugsen Visby, og nogle gang i bindeleddet.

Adresse

  • 6261 Bredebro

Kontakt

Aktivt Ældreliv