Røde Kors, Tønder kommunekreds

Tønder Kommunekreds varetager på vegne af de 6 Røde Kors afdelinger i Tønder Kommune aktiviteter for flygtninge, samaritertjeneste og kurser i førstehjælp.

Flygtninge:

Det frivillige flygtningearbejde ser det som sin fornemste opgaver at formidle kontakt for interesserede danske mænd, kvinder og familier til flygtninge, både singler og familier.

Formål: I forbindelse med fællesarrangementer, gennem samtale og aktiviteter formidle viden om dansk kultur og levevis, og optræne flygtninge i anvendelsen og forståelsen af det danske sprog, gennem leg og spil samt træne flygtningenes børn i dansk sprog og kultur.

Samaritter:

Kredsen tilbyder Røde Kors uddannede samaritter til vagttjeneste i forbindelse med f. eks. sportsstævner, koncerter, ringridning osv. eller hvor tilstedeværelse af samaritter anses for formålstjenligt.
Kontakt Andreas Munk, tlf. 21 66 61 79, mail: andr1190@ofir.dk.

Førstehjælp:

Tønder Kommunekreds tilbyder kurser i førstehjælp til erhvervsvirksomheder, institutioner, ungdomsskoler foreninger m.fl.

Formidler Tage Nissen, tlf. 74 74 34 77, mail: happytage@yahoo.dk.

Adresse

  • Storegade 27
  • 6280 Højer

Kontakt

  • Henning Brogaard
  • 29 89 62 80

Aktivt Ældreliv