Ældre

I denne kategori finder du mang tilbud til ældre som for eksempel motions- og sociale aktiviteter og interesseorganisationer.

Du vil her oven over i  søgefeltet kunne søge på ønsket aktivitet,by og/ eller postnummer. Du finder et bredere udvalg ved at indrage postnummer på din "gamle" kommune

3 F efterløn og Pensionistklub, Bredebro, Højer, Skærbæk

Der afholdes Spis & Bowl og banko i foråret og i efteråret. Endvidere arrangeres sommerudflugt, julekomsammen, besøg på virksomheder, museumsbesøg

3 F Vestsønderjylland Tønder/Løgumkloster

Der afholdes klubeftermiddag hver tirsdag med forskellige former for kortspil. Endvidere arrangeres der film-, foredrags-, og sangaf-tener, bankospi, udflugter m.m.

3F Vestsønderjylland Tønder / Løgumkloster

Aktiviteter: Klubeftermiddage, film, foredrag, sang, bankostil, vinterfest, udflugter

A93 idræt for senhjerneskadede

Aktiviteter: Idræt, årstidsarrangementer, udflugter, hygge, lotteri m.m. 6261 Bredebro. 6520 Toftlund. 6780 Skærbæk 6280 Højer 6240 Løgumkloster

Abild Borgerforening

Aktiviteter: Stavgang, cykling, krolf

Abild Pensionistforening

Aktiviteter: Udflugter, foredrag, lysbilleder, virksomhedsbesøg, banko m.m.

Agerskov menighedsråd

Aktiviteter: Tirsdags cafe med sang, hygge, spil. Læsekreds

Agerskov Seniorer

I vores forening kan vi tilbyde 1 større månedligt arrangement, udflugter, onsdagsklub med kortspil og petanque, søndagscafé, bowling, stavgang, it-kurser og meget andet

Aktiv Fritid Tønder

Aktiviteter: Foreningen tilbyder følgende aktiviteter, der er beregnet for alle uanset alder: Badminton, bowling, svømning, bordtennis og krolf. 

Aktive Timer; skærbæk

Aktiviteter: Bowling, kroket, krolf, morgenvandring, vandreture, cykling, gymnastik for alle, gymstick for mænd samt forskellige sociale aktiviteter.

Aktivitetshuset S.E.A. Skærbæk

Aktiviteter: Gymnastik, knipling, orkis, håndarbejde, oliemaling, silkemaling, porcelænsmaling, seniordans, trædrejning, vævning, billard, kortspil, datastue, sang, minibanko, foredrag, underholdning.

Alzheimerforeningen, Lokalforening Sønderjylland

Formål: Alzheimerforeningen giver større viden, opmærksomhed og bevidsthed om sygdommen, der medfører demens. 6270 Tønder. 6240 Løgumkloster. 6280 Højer .6780 Skærbæk.6520 Toftlund.6261 Bredebro.

Anonyme Alkoholikere

Aktiviteter: Anonyme Alkoholikere afholder møde: Hver mandag kl. 19-20 på Tønder Medborgerhus, Østergade 63, Tønder. 6240 Løgumkloster. 6280 Højer. 6780 Skærbæk. 6520 Toftlund. 6261 Bredebro

Arbejdsskadeforeningen Sønderjylland

Aktiviteter: Vi holder banko i 3F's lokaler en gang om måneden fra efterår til sommerferien begynder.

Der kommer andre arrangementer i løbet af året. 6240.6280. 6780. 6520. 6261

Arrild menighedsråd

Aktiviteter: Formiddagskaffe med sang, startdato endnu ikke fastsat

Arrild Meninghedsråd

Vi har et arrangement tirsdag den 10. mar. 2015 kl. 10.00 med titlen: Kaffe for enlige og andre kaffetørstige. Det foregår i menighedsrådshuset i Arrild. Menighedsrådet er vært.

Arrild sogns efterløns- og pensionistforening

Aktiviteter: Kortspil, bowling, boccia, udflugter, bankospil, foredrag, underholdning, gymnastik, svømning, IT, billard og nu også petanque.

Besøgs tjenester

Findes i 6240 Løgumkloster , 6261 Bredebro, 6280 Højer , 6780 Skærbæk, 6520 Toftlund, 6270 Tønder

Blå Kors Tønder

Aktiviteter: Genbrugs butik

Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub

Aktiviteter: Møder eller ture 1-2 gange månedligt i sæsonen. Der er kortspil 1 gang om ugen og en læsekreds med et månedligt møde. I vinter-halvåret desuden et månedligt arrangement i form af motion og samvær.

Bredebro Pensionisforening

Aktiviteter: I vinterhalvåret med bankospil og foredrag. I sommerhalvåret med hel- eller halvdagsture og en årlig ferietur af lidt længere varighed.

Bredebro Ældre- og Aktivitetscenter

Aktiviteter:Billedkunst, datastue, kortspil, fællesspisning, påske- og juledekorationer, foredrag, underholdning, cafeaftener, kaffe og socialt samvær.

Bygnings- og lndskabskultur i Vestslesvig

Er du/ I også interesseret i bygnings- og landskabspleje? Så er vores forening nok et medlemsskab værd! Aktiviteter: Markvejsvandring, foredrag og ekskursioner

Center Royal, Løgumkloster

Aktiviteter: billard, edb, foredrag, kortspil, knipling, porcelænsmaling, stolegymnastik, motionsgymnastik, musik, bagning, rengøring, skak, stenslibning, træsløjd, dart, madlavning og servering. Vi afholder ”spise sammen” 4 gange årligt og en julefrokost.

Danmarks Lungeforening

Tønder, 6270.6240 Løgumkloster.6280 Højer.6261 Bredebro. 6780 Skærbæk. 6520 Toftlund Gruppen mødes for at træne og have et socialt samvær med ligesindede.Mødested: Tønder Medborgerhus, Østergade 63 Tidspunkt: Mandage fra kl. 9.30 – 11.30 Alle er velkomne

Dansk Blindesamfund, i Tønder Kommune

Aktiviteter: For blinde/svagtsynede. Lystfiskeri ved Put og take søer, sejlas på åbent hav. Efter ønske arrangeres musikoplevelser, gå- og løbeture ud i det blå, mad, vin- og ølsmagning, bowling, blindebingo, konkurrencer og udflugter. 6240 , 6280, 6780, 6520, 6261, 6270

Dansk Folkehjælp, økonomisk Rådgivning

Formålet med rådgivningen er, at den enkelte borger får overblik over sin økonomiske situation, forståelse for at få lagt et realistisk budget og udarbejde en realistisk plan for borgerens økonomistyring og mulige afdrag på gæld. 6240 , 6280, 6780, 6520, 6261, 6270

Dansk Handicap Forbund Tønder

Formål: DHF Tønder Afdelingen beskæftiger sig også med lokal socialpolitik, foredrag, fundraising, bisiddertjeneste, rådgivning, oplysnings- og informationsaftener, underholdning og socialt samvær på lokalt plan. 6240 Løgumkloster. 6280 Højer. 6780 Skærbæk. 6520 Toftlund

Dansk Handicap organisationer, Tønder afdeling

Formål: At varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorgani- sationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt el. tilstødt langvarig fysisk, psy-kisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsæt-telse. 6280, 6780, 6520, 62

Danske Seniorer Løgumkloster

Aktiviteter: Bankospil, halv- og heldagsture, virksomhedsbesøg, adventshygge osv

Demens Cafe`

Er du pårørende til en dement se fuld beskrivelse. Tønder 6270, Bredebro 6261, Skærbæk 6780, Toftlund 6520, 6280 Højer

Den Kurdiske Kulturforening i Tønder

Aktiviteter: Møder, foredrag, udflugter, kulturelle events m.m.

Det gamle borgemesterkontor

Aktiviteter: foredrag, møder, It undervisning, krolf, bogcafe`, netcafe`, håndarbejde og hygge, fællesspisning

Det grå guld, 6270 Tønder

Aktiviteter: Foredrag Entre` 40 kr. incl. kaffe. Tilmelding ikke nødvendig. Mødested fremgår af program. Programmet finder du på www. adresse

Diabetesforeningen Tønder

Aktiviteter: Der vil blive afholdt foredrag omkring kost og ernæring. Ligeledes vil der blive afholdt andre arrangementer lokalt rundt omkring i kommunen for at nå ud til alle, som måtte have interesse i diabetes. 6240 Løgumkloster. 6280 Højer. 6780 Skærbæk. 6520 Toftlund. 6261 Bredebro

Digegårdens Venner

Aktiviteter: deltager og hjælper ved åbent hus arrangementer. Besøger, kører eller går tur med beboerne. Læser avis, spiller kort og meget andet

Døstrup Menighedsråd

Aktiviteter: Kirkekoncerter

Frivillig aflastning af demente i Tønder kommune

At aflaste pårørende til demente. Ældresagen, Røde Kors og Alzhei-merforeningen er i Sønderjylland fælles om et demensprojekt. Det startede i Tønder i 1997, hvor 3 personer var på kursus som frivillig aflaster. Toftlund 6520, Løgumkloster 6240, Højer 6280, Bredebro 6261, Skærbæk 6780

Frivilligcenter Tønder

Vores formål er, at støtte og udvikle det frivillige, sociale arbejde i Tønder Kommune i samarbejde med såvel foreninger, enkelt personer og kommunale aktører.

Frivillige søges

I hele kommunen mangler vi frivillige som medlemmer af vennekredse, besøgs- eller spise venner, bestyrelsesmedlemmer i forskellige foreninger og meget mere. Kontakt os og lad os snakke om, hvad du har interesse i. 6270, 6240, 6261, 6520, 6780,6280

Gigtforeningens Tønder Lokalgruppe og Sønderjyllandskreds

Aktiviteter: Spændende arrangementer, foredrag og aktiviteter i vores landsdel. Toftlund 6270, Løgumkloster 6240, Højer 6280, Bredebro 6261, Skærbæk 6780

Hjerteforeningen

Hovedformålet er, at synliggøre Hjerteforeningen i lokalområdet og at oplyse om Hjerteforeningens arbejde.

Hostrup Seniorer

Aktiviteter. Møder af underholdende og oplysende karakter. Studieture.

Højer Lokale Ældregruppe

Aktiviteter: Telefontjeneste, spissammen for ældre, julehygge

Højer Lokalråd

Aktiviteter: Strikkecafe`, IT hjælp, Krolf, fællesspisning

Idræt om dagen Bredebro

Der er aktiviteter lige fra kortspil, dart, kegling, badminton o.l. Derudover er der holdtræning med instruktør i følgende: Mandag 9-10.30 Dans Torsdag 9.30-10.30 Gymnastik

Idrætsforeningen Rend og Hop

Aktiviteter for voksne: Vinter: Gymnastik/sjov bevægelse, halhockey, svømning, bowling, motionscenter og ATV-kørsel med 6-hjulet motorcykel. I sommermånederne: Skydning, krolf, fodbold og gokart.

Aktiviteter for børn: Leg og bevægelse, svømning halhockey og bowling.

 

6240 Løgumkloster. 6280 Højer. 6780 Skærbæk. 6520 Toftlund. 6261 Bredebro

Indkøbsordninger

Findes i 6240 Løgumkloster , 6261 Bredebro, 6280 Højer , 6780 Skærbæk, 6520 Toftlund, 6270 Tønder

Jejsing Borgerforening

Aktiviteter: Fællesspisning, bogcafe`, IT undervisning,strikning, hækling, pileflet, spinning, knipling, trædrejning, patchwork, pileflet og meget mere

Klosterparkens Vennekreds

Aktiviteter: At være med til at skabe liv i huset i form af årstidsbestemte arrangementer, gåture, udflugter, banko, samvær, computerspil, film, musik, sommerhusophold osv.

Aktivt Ældreliv