Vision og mål

Vores vision er:

1.

At de frivillige og foreningerne altid tænker Frivilligcenter Tønder ind, når de har brug for sparring, hjælp eller husly til afholdelse af et møde eller et arrangement, og at Frivilligcenter Tønder betragtes som en god netværksdanner.

2.

At den almene borger gennem os får ideer til aktiviteter, der øger livskvaliteten

 

Vores mål er:

At vi med vores indsats bidrager til, at Tønder Kommune bliver den bedste kommune at være frivillig i.

Aktivt Ældreliv