Landsbyernes dag i Løgumkloster

lø3

 

Fokus på Landsbyerne – andet møde, blev afholdt i Løgumkloster d. 17. februar fra kl. 16-17.30

 

Der var repræsentanter fra Nørre Løgum Efterløn og Pensionistforening, Lokalråd Ellum/Nr. Løgum, Center Royal, Lindevang, Løgumkloster Efterløn- og Pensionistforening, Røde Kors og Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig

Mødet blev afholdt på Center Royal,der som altid emmede af hygge og aktivitet.

Efter at Frivilligcentret gjorde opmærksom på alle deres aktiviteter og tilbud, gik snakken om alt hvad der ellers foregår i Løgumkloster og Nørre Løgum.

Lindevangs venner har mange aktiviteter der primært foregår på Plejecenteret  med og for dets beboere. Hver 1. søndag i måneden er der søndagshygge med underholdning. De markerer beboernes fødselsdage med en lille opmærksomhed, lige som de bemander husets interne kiosk, hvor beboerne kan forsyne sig med nødvendigheder. Lindevang afholder flere årstidsfester med underholdning. I ulige uger er der hver tirsdag banko fra 15.00-16.30 og i ulige uger er der mandag aften fra 19.00-20.30 sang aften med Center Royal Band, til disse arrangementer er folk ude fra velkomne. Lejlighedsvis kører de ud med beboerne og besøger bla. deres tidligere hjemegn, så de ved selvsyn kan se de forandringer der er sket. Lindevang mangler hårdt flere kørestole skubbere så flere af deres beboere kan komme ud.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig arbejder hårdt for at nedrivningen af gamle huse minimeres. De arrangerer markvejsture 4 gange om året hvor op til 80 personer deltager. De mangler fotograf til at fotografere gamle huse, så de kan ”bevares” for eftertiden, i den forbindelse snakkede vi om Projekt Frivillig, en oplagt opgave for en ung der gerne vil arbejde 20 timer som frivillig for at opnå et frivilligbevis. Ligeledes mangler foreningen en kasserer, et generelt for flere foreninger at de mangler aktive bestyrelsesmedlemmer.

Røde Kors i Løgumkloster, ligger lidt for anker for tiden, da de også mangler bestyrelsesmedlemmer. Vi snakkede om hvad vi som Frivilligcenter kan hjælpe med.


lø

Center Royal har rigtig mange aktiviteter med mange brugere. Centeret er et åbent sted der ikke kræver medlemskab. De afholder faste torsdagsarrangementer med bl.a. fællespisning, foredrag og bankospil. Huset har imponerende 92 frivillige, der varetager mange opgaver, som rengøring, bagning og IT undervisning hvor hele 11 hold om ugen er i gang. Om Centeret er kun et at sige: ” Kom ind og se hvad der sker, og bliv fristet af de mange tilbud”. Center Royal skal i fremtiden 2 gange danne ramme om møder for Ældrerådet det foregår den 19/3 og 21/5

Pensionistforeningen i Løgumkloster afholder hver 2. torsdag i måneden bankospil på Center Royal, desværre eller heldigvis er Center Royal så meget i brug at Pensionistforeningen mangler lokaler at være i. Vi snakkede om evt. mulighed for at bruge andre lokaler i byen. Pensionistforeningen afholder flere udflugter både lokalt og regionalt.

Nørre Løgum er også et meget aktivt lokalområde. Sammen med Ellum har de lokalråd der bla. arbejder med etablering af et stisystem, de sørger for flagning på Vongshøj, har et hjemmeside udvalg og et fællesråd. De arbejder på at få skolen i brug, men den er heldigvis indtil sommeren 2017 befolket af flygtninge aktiviteter. Der er arrangementer i missionshuset lige som også konfirmandstuen bruges af foreningerne. Der er sogneforening, sognefest, traktortræk og Sct. Hans fest. Nørre Løgum Efterløns- og Pensionistforening har mange medlemmer og stor opbakning til deres aktiviteter. 

Der blev talt om de aktiviteter der foregår i bla. Menighedsplejens regi, de forsøger at starte en vågetjeneste og har en velfungerende besøgstjeneste. 

Alt i alt, gav mødet i Løgumkloster et flot overblik over de mange tilbud der findes og, at Nørre Løgum og Løgumkloster er et aktivt sted at bo, er der slet ingen tvivl om.

Tak for en inspirerende eftermiddag.

 

lø2

 

Aktivt Ældreliv