En borgers tanker om foreningslivet

 

Frivillighed - Fritid - Foreningsliv - Fantasi ­– Fornyelse – Fællesskab

 

For alle, der interesserer sig for fritidsliv og foreningsliv nu og i fremtiden, må det være naturligt, at man med jævne mellemrum har en debat om vilkår, muligheder, ønsker og trivsel.

 

Vi lever heldigvis på en egn med et rigt foreningsliv og tusinder af frivillige, der gerne vil gøre en indsats. Desværre går befolkningsudviklingen den forkerte vej, egnen mister borgere og antallet af ældre vokser og vokser. Det er klart, at denne udvikling vil komme til at stille øgede krav til os og at vi kommer til at måtte nytænke for at løse opgaverne tilfredsstillende. Professionelle og frivillige hænder vil komme til at arbejde endnu tættere sammen.

 

Frivilligt arbejde er pr. definition værdifuldt i vort folkestyre, det er sundt for samfundsmoralen, at mange engagerer sig i fælleskabet, og foreningslivet er jo rammen om mange fælles aktiviteter, og meget frivilligt arbejde skaber glæde både for modtager og giver.

 

Det er vigtigt, at der skabes gode rammer for det frivillige folkelige arbejde. Kulturhuse, Aktivhuse, Medborgerhuse – kald det, hvad man vil – mødesteder, hvor samvær og samtale kan trives. Men lige så vigtigt er det, at der bydes rimelige arbejdsvilkår, økonomi og interesse. Det allervigtigste er nok, om holdning og indstilling til frivilligt arbejde er til stede i kommunens frivillighedspolitik. Hovedparten af danskernes frivillige arbejde foregår indenfor kultur- og fritidsområdet.

 

Der bliver i fremtiden i højere grad brug for frivillige indenfor socialområdet, hvis velfærdssamfundet skal bevares. Frivillige kan se andre menneskers behov for hjælp og støtte, og hvis vi ønsker mennesket i centrum, så bliver den personlige kontakt et væsentligt område.

 

Jeg tror, at mange her på dette område godt ville være med til at gøre en indsats, viljen er der, men kan jeg klare det, vil mange sige. Ville det være en ide` med en mødeaften, hvor emner som menneskekundskab, samtale, samvær, fællesskab m.m. ville være på programmet?

 

Det meste foreningsarbejde og bestyrelsesarbejde er basseret på de frivilliges indsats.

 

Der er brug for megen arbejdskraft, og i mange aktive foreninger kan det være svært at finde interesserede medarbejdere. Mange vil godt være med til at løse enkeltopgaver, men til det lange daglige slid kan det være svært at finde emner. Hvordan gør man bestyrelsesarbejde mere attraktivt og spændende? Er der behov for fornyelse og nytænkning, og er foreningerne fulgt med tidens udvikling? De frivillige foreninger kan bidrage med nye løsninger på problemer i samfundet.

 

Man kan blive meget bekymret, når man ser befolkningsudviklingen – især i yderområderne. Landsbyen og de små lokalsamfund er et stykke dansk kultur som i høj grad er bevaringsværdigt. Der findes heldigvis i mange små samfund ildsjæle, der virkelig gør et stykke arbejde for egnen, og det er da imponerende, at der i mange landsbyer sker en masse i årets løb – det betyder meget for fællesskabet. Kniber det med tilslutning kunne et eventuelt samarbejde andre bruges. Mange små enheder har også værdi, her kan tryghed, nærhed og fællesskab trives.

 

Det er vigtigt at skabe gode vilkår, så det kommunale og folkelige i samarbejde giver befolkningen – unge og ældre – gode og relevante fritidstilbud. 

Aktivt Ældreliv